Rediger

Kommandoerne i denne menu bruges til at redigere formler. Udover de basale kommandoer (for eksempel til at kopiere indhold) er der funktioner, som er specifikke for LibreOffice Math, såsom at søge efter pladsholdere eller fejl.

Fortryd

Omgør den sidste kommando eller den sidste indtastning, som du har lavet. For at vælge den kommando, som du vil omgøre, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Fortryd på værktøjslinjen Standard.

Gendan

Omvender handlingen for den sidste Fortryd-kommando. For at vælge det Fortryd-trin, som du vil gendanne, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet GendanStandard-linjen.

Klip

Fjerner og kopierer markeringen til udklipsholderen.

Kopier

Kopier markeringen til udklipsholderen.

Sæt ind

Indsætter indholdet af udklipsholderen hvor markøren er placeret, og erstatter al valgt tekst eller alle valgte objekter.

Marker alt

Markerer hele indholdet af den aktuelle fil, ramme eller tekstobjekt.

Næste mærke

Flytter markøren til næste mærke (til højre).

Forrige mærke

Flytter markøren til det foregående mærke (til venstre).

Næste fejl

Flytter markøren til den næste fejl (mod højre).

Forrige fejl

Flytter markøren til den foregående fejl (mod venstre).

Støt os venligst!