Importer formel fra fil

Denne kommando ĂĄbner en dialog til import af en formel.

Dialogen Indsæt er opbygget ligesom dialogen Åbn under Filer. Brug dialogen Indsæt til at indlæse, redigere og vise en formel, der er gemt som en fil, i vinduet Kommandoer.

Du kan også importere MathML-filer, som er oprettet med andre programmer. MathML-kilden skal have et math-element med en xmlns-attribut med værdien "http://www.w3.org/1998/Math/MathML". Sprogene MathML og StarMath er ikke fuldt kompatible, og derfor skal du vurdere det importerede resultat. For flere detaljer om sproget MathML, kan du se specifikationen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Importer formel


Importer MathML fra udklipsholder

Denne kommando transformerer MathML-indhold fra udklipsholder til StarMath og indsætter det på den aktuelle markørposition.

Hvis transformationen mislykkes, vil intet blive indsat.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Importer MathML fra klippebordet


Denne kommando behandler kun MathML-indhold. Hvis du har kopieret en LibreOffice Math-formel til udklipsholderen, kan du indsætte den ved hjælp af kommandoen Indsæt under Rediger.

Støt os venligst!