Rediger symboler

Brug denne dialog til at føje nye symboler til et symbolsæt, til at redigere symbolsæt eller til at ændre symbolnotationer. Du kan også definere nye symbolsæt, tildele navne til symboler eller modificere eksisterende symbolsæt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Symboler - Rediger


Gammelt symbol

Marker navnet for det aktuelle symbol. Symbolet, navnet på symbolet og sættet, som symbolet tilhører, vises i venstre eksempelrude i bunden af dialogen.

Gammelt symbolsæt

Denne rulleliste indeholder navnet på det aktuelle symbolsæt. Hvis du vil, kan du også vælge et andet symbolsæt.

Symbol

Lister navnene på symbolerne i det nuværende symbolsæt. Vælg et navn fra listen eller skriv et navn på et nyligt tilføjet symbol.

Tilføj et nyt symbol

For at føje et symbol til et symbolsæt skal du markere en skrifttype i feltet Skrifttype, og så klikke på et symbol i symbolruden. I feltet Symbol skal du skrive et navn på symbolet. I rullelisten Symbolsæt skal du vælge et symbolsæt eller skrive et navn på et nyt symbolsæt. Den højre eksempelrude viser det symbol, som du valgte. Klik på Tilføj og så på OK.

Ændre navnet på et symbol

For at ændre navnet på et symbol, skal du vælge det gamle navn i rullelisten Gammelt symbol. Skriv derefter det nye navn i feltet Symbol. Kontroller om det ønskede tegn er i forhåndsvisningsvinduet før du klikker på knappen Modificer. Klik på OK.

Symbolsæt

Rullelisten Symbolsæt indeholder navnene på alle eksisterende symbolsæt. Du kan ændre et symbolsæt eller oprette et nyt.

Opret et nyt symbolsæt

For at oprette et nyt symbolsæt skal du skrive et navn på det i rullelisten Symbolsæt og tilføje mindst ét symbol. Klik på OK for at lukke dialogen. Det nye symbolsæt er nu tilgængeligt under det nye navn.

Skrifttype

Viser navnet på den valgte skrifttype og lader dig vælge en anden skrifttype.

Delmængde

Hvis du valgte en ikke-symbol skrifttype i rullelisten Skrifttype, kan du vælge en Unicode delmængde, hvor du kan placere dit nye eller redigerede symbol. Når en delmængde er valgt, vises alle symboler, som tilhører denne delmængde for det aktuelle symbolsæt, i symbollisten foroven.

Typografi

Den aktuelle skrifttype bliver vist. Du kan ændre skrifttypen ved at vælge en fra rullelisten.

Tilføj

Klik på denne knap for at føje det symbol, der vises i højre eksempelvindue, til det nuværende symbolsæt. Det vil blive gemt under navnet vist i rullelisten Symbol. Du skal angive et navn under Symbol eller Symbolsæt for at kunne bruge denne knap. Navnet kan kun bruges én gang.

Modificer

Klik pĂĄ denne knap for at erstatte navnet pĂĄ det viste symbol i eksempelvinduet til venstre (den gamle navn vises i rullelisten Gammelt symbol) med det nye navn, du har indtastet i rullelisten Symbol.

Flyt et symbol til et andet symbolsæt

tip

Eksempel: Vi vil overføre det store ALPHA fra sættet "Græsk" til sættet "Specielle". Marker det gamle sæt (Græsk) derefter ALPHA symbolet ved hjælp af de to toprullelister. Symbolet vises i eksempelvinduet til venstre. I rullelisten Symbolsæt, marker sættet "Specielle". Klik på Modificer derefter på OK. ALPHA symbolet er nu kun i symbolsættet "Specielle".


Slet

Klik for at fjerne det viste symbol i eksempelvinduet til venstre fra det nuværende symbolsæt. Der vil ikke blive spurgt om bekræftelse. Sletter du det sidste symbol i et symbolsæt, slettes symbolsættet også.

note

Du kan også klikke på Annuller når som helst for at lukke dialogen uden at gemme ændringerne.


Støt os venligst!