Symboler

Åbner dialogen Ikoner, hvor du kan vælge et ikon at indsætte i formlen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Symboler

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikonet Symboler

Symboler


Symbolsæt

Alle symboler er organiseret i symbolsæt. Vælg det ønskede symbolsæt fra rullelisten. Den tilsvarende gruppe af symboler vises i feltet forneden.

Når et symbol er valgt, ses dets kommandonavn nedenfor symbollisten og en forstørret version vises i en boks til højre. Bemærk at navnet skal indtastes i vinduet Kommandoer præcist som vist her (forskel på store og små bogstaver).

For indsætte et symbol skal du vælge det i listen og klikke Indsæt. Det tilsvarende kommandonavn indsættes i vinduet Kommandoer.

Rediger

Klik her for at ĂĄbne dialogen Rediger symboler.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Støt os venligst!