Afstand

Brug denne dialog til at bestemme afstanden mellem elementerne i en formel. Afstanden angives som en procentdel af den basisstørrelse, der er valgt under Formater - Skriftstørrelse.

For at tilgĂĽ denne kommando...

VĂŚlg Formater - Afstand


Skydning

Brug knappen Kategori til at vĂŚlge de formelelementer, du vil angive afstanden for. Dialogens udseende afhĂŚnger af den valgte kategori. Et vindue med forhĂĽndsvisning viser dig den afstand, som ĂŚndres med de forskellige bokse.

Kategori

Denne knap giver dig mulighed for at vĂŚlge den kategori, du vil ĂŚndre afstanden for.

Afstand

Definerer afstanden mellem variable og operatorer, mellem linjer, og mellem rodtegn og rodnummer.

Afstand

Definerer afstanden mellem variabler og operatorer.

Linjeafstand

Bestemmer afstanden mellem linjerne.

Rodafstand

Bestemmer afstanden mellem rodtegnet og rodtallet.

Indekser

Angiver afstanden for indekser og eksponenter.

HĂŚvet skrift

Angiver afstanden for eksponenter.

SĂŚnket skrift

Angiver afstanden for indekser.

Brøker

Angiver afstanden mellem brøkstregen og tÌlleren eller nÌvneren.

TĂŚller

Angiver afstanden mellem brøkstregen og tÌlleren.

NĂŚvner

Angiver afstanden mellem brøkstregen og nÌvneren.

Brøkstreger

Angiver den ekstra lÌngde samt tykkelsen af brøkstregen.

Ekstra lĂŚngde

Angiver ekstra lÌngde af brøkstregen.

VĂŚgt

Angiver brøkstregens vÌgt (tykkelsen).

GrĂŚnser

Angiver afstanden mellem sumsymbolet og grĂŚnserne.

Øvre grÌnse

Angiver afstanden mellem sumsymbolet og den øvre grÌnse.

Nedre grĂŚnse

Angiver afstanden mellem sumsymbolet og den nedre grĂŚnse.

Parenteser

Definerer afstanden mellem parenteser og indholdet.

Overstørrelse (venstre/højre)

Angiver den lodrette afstand mellem indholdets og parentesernes overkanter.

Afstand

Bestemmer den vandrette afstand mellem indholdet og parentesernes overkanter.

Skaler alle parenteser

Skalerer alle slags parenteser. Hvis du sü indtaster ( a over b) i vinduet Kommandoer, vil parenteserne blive skaleret, sü de omfatter hele højden af argumentet. Normalt opnür du denne effekt ved at indtaste left ( a over b right ).

Overstørrelse

Tilpasser den ekstra størrelse i procent. Ved 0 procent vil klammerne fü samme højde som argumentet. Jo højere den indtastede vÌrdi er, jo større bliver det lodrette mellemrum mellem klammernes indhold og deres yderkanter. Feltet kan kun bruges i kombination med Skaler alle klammer.

Matricer

Angiver den relative afstand for elementerne i en matrix.

Linjeafstand

Bestemmer afstanden mellem en rĂŚkkes matricelementer.

Kolonneafstand

Bestemmer afstanden mellem en kolonnes matricelementer.

Symboler

Angiver afstanden for symboler i forhold til variable

PrimÌrhøjde

Definerer symbolernes højde i forhold til grundlinjen.

Mindste afstand

Angiver den mindste afstand mellem et symbol og en variabel.

Operatorer

Definerer afstanden mellem operatorer og variable eller tal.

Overstørrelse

Angiver højden fra variablen til operatorens øverste kant.

Afstand

Bestemmer den vandrette afstand mellem operatorer og variabler.

Kanter

Føjer en kant til din formel. Denne indstilling er isÌr relevant, hvis du vil sÌtte formlen ind i en tekstfil i LibreOffice Writer. Nür du indstiller kanten, bør du undgü at bruge størrelsen 0, da det giver problemer med visningen af tekst omkring det sted, hvor formlen indsÌttes.

Venstre

Venstrekanten placeres mellem formlen og baggrunden.

Højre

Højrekanten placeres mellem formlen og baggrunden.

Top

Overkanten placeres mellem formlen og baggrunden.

Bund

Underkanten placeres mellem formlen og baggrunden.

Eksempelfelt

Viser en forhĂĽndsvisning af den aktuelle markering.

Standard

Gemmer dine Ìndringer som din standardindstilling for alle nye formularer. Der foretages et sikkerhedstjek før disse Ìndringer gemmes.

Gem standard

Støt os venligst!