Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Andre

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Andre fra listboksen i panelet Elementer.


Symboler i detaljer

ikonet Delvis

Delvis

Indsætter symbolet for en partiel differentiation. Kommando til den vinduet Kommandoer: partial

ikonet Uendelig

Uendelig

Indsætter symbolet for uendelig. Kommando til vinduet Kommandoer: infinity eller infty

ikonet Nabla

Nabla

Indsætter symbolet for nablaoperatoren. Kommando til vinduetKommandoer: nabla

ikonet Der eksisterer

Der eksisterer

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

ikonet Der eksisterer ikke

Der eksisterer ikke

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

ikonet For alle

For alle

Indsætter symbolet for en alkvantor "for alle". Kommando til vinduet Kommandoer: forall

ikonet h Bar

h Bar

Indsætter symbolet for konstanten h streg. Kommando til vinduet Kommandoer: hbar

ikonet Lambda bar

Lambda streg

Indsætter symbolet lambda streg. Kommando til vinduet Kommandoer vindue: lambdabar

ikonet Reel del

Reel del

Indsætter symbolet for realdelen af et komplekst tal. Kommando til vinduet Kommandoer: re

ikonet Imaginær del

Imaginær del

Indsætter symbolet for imaginærdelen af et komplekst tal. Kommando til vinduet Kommandoer: im

ikonet Weierstrass p

Weierstrass p

Dette ikon indsætter symbolet for en Weierstrass p-funktion. Kommando til vinduet Kommandoer vindue: wp

ikonet Venstrepil

Venstrepil

Dette ikon indsætter en pil mod venstre. Kommando til vinduet Kommandoer: leftarrow

ikonet Højrepil

Højrepil

Dette ikon indsætter en pil mod højre. Kommando til vinduet Kommandoer: rightarrow

ikonet Pil op

Pil op

Dette ikon indsætter en pil op. Kommando til vinduet Kommandoer: uparrow

ikonet Pil ned

Pil ned

Dette ikon indsætter en pil ned. Kommando til vinduet Kommandoer: downarrow

ikonet Ellipse

Ellipse

Dette ikon indsætter en ellipse (tre lavt placerede prikker vandret). Kommando til vinduet Kommandoer: dotslow

ikonet Ellipsens storakse

Akse-ellipse

Dette ikon indsætter en akse-ellipse (tre lodret centrerede vandrette prikker). Kommando til vinduet Kommandoer: dotaxis

ikonet Lodret ellipse

Vertikal ellipse

Dette ikon indsætter en lodret ellipse (tre lodret placerede prikker). Kommando til vinduet Kommandoer: dotsvert

ikonet OpadgĂĄende diagonal ellipse

OpadgĂĄende diagonal ellipse

Dette ikon indsætter en opadgående diagonal-ellipse (tre prikker fra nederst venstre til øverste højre) Kommando til vinduet Kommandoer: dotsup eller dotsdiag

ikonet NedadgĂĄende diagonal ellipse

NedadgĂĄende diagonal ellipse

Dette ikon indsætter en nedadgående diagonal ellipse (tre prikker diagonalt fra øverste venstre til nederste højre). Kommando til vinduet Kommandoer: dotsdown

En bagvendt epsilon kan indsættes ved at skrive backepsilon i vinduet Kommandoer.

For at indsætte en pladsholder i din formel skal du skrive <?> i vinduet Kommandoer.

Støt os venligst!