Funktioner

Indtastede kommandoer

Symbol i panelet Elementer

Betydning

abs

ikonet Absolut antal

Absolut antal

arccos

Iikonet Invers cosinus eller arccos

Invers cosinus eller arccosinus

arccot

ikonet Invere cotangens eller arccot

Invers cotangens eller arccotangens

arcosh

ikonet Inverse hyperboldk cosinus

Invers hyperbolsk cosinus

arcoth

ikonet Invers hyperbolsk cotangens

Invers hyperbolsk cotangens

arcsin

Iklonet Invers sinus or arcsin

Invers sinus eller arcsinus

arctan

ikonet Invers tangent eller arctan

Invers tangens eller arctangens

arsinh

ikonet Invers hyperbolsk sinus

Invers hyperbolsk sinus

artanh

ikonet Inverse hyperbolsk tangens

Invers hyperbolsk tangens

backepsilon

Omvendt epsilon

cos

ikonet Cosinus

Cosinus

cosh

ikonet Hyperbolsk cosinus

Hyperbolsk cosinus

cot

ikonet Cotangens

Cotangens

coth

ikonet Hyperbolsk cotangens

Hyperbolsk cotangens

exp

ikonet Generel eksponent-funktion

Generel eksponentialfunktion

fact

ikonet Fakultet

Fakultet

func e^{}

ikonet Naturlig eksponens-funkion

Naturlig eksponentialfunktion

ln

ikonet Naturlig logaritme

Naturlig logaritme

log

ikonet Generel logaritme

Generel logaritme

nroot

ikonet Nte rod af x

n'te rod af x

sin

inonet SinUS

Sinus

sinh

ikonet Hyperbolsk sinus

Hyperbolsk sinus

sqrt

ikonet Kvadratrod

Kvadratrod

sub

x med n i sænket skrift

sup

ikonet Nte potens af x

n'te potens af x

tan

Ikonet Tangens

Tangens

tanh

ikonet Hyperbolsk tangens

Hyperbolsk tangens


Funktioner

Vælg en funktion i den nederste del af vinduet. Disse funktioner er også oplistet i vinduets kontekstmenuen til vinduet Kommandoer. Enhver funktion, der ikke findes i panelet Elementer skal tastes manuelt i vinduet Kommandoer.

Støt os venligst!