Indekser og eksponenter

Her finder grundlæggende information om indekser og eksponenter i LibreOffice Math. For at hjælpe dig til at forstå detaljerne, der diskuteres, kan du afprøve de beskrevne eksempler. (Anførselstegnene i denne tekst står der kun for at fremhæve teksten, de er ikke en del af eksemplerne.)

Indekset og eksponenten til et tegn vises oven på hinanden, venstrejusteret i forhold til grundtegnet. For eksempel, skriv a_2^3 eller a^3_2. Rækkefølgen har ingen betydning. I stedet for '_' og '^', kan du bruge 'sub' og 'sup'.

Dog, det er ikke længere muligt at brug følgende mønstre

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Hver indeks- og eksponentposition for et grundtegn kan kun bruges én gang. Du skal bruge parenteser for at opnå det ønskede resultat. Følgende eksempler illustrerer dette

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Tipikon

I modsætning til andre formeleditorer, hvor "_" og "^" kun refererer til næste tegn ("a_24" refererer kun til "2"), refererer LibreOffice Math til hele tallet/teksten. Hvis du vil sætte indeks og eksponenter efter hinanden (ikke over hinanden) skal udtrykket skrives sådan: a_2{}^3 eller A^3{}_2


LibreOffice Math giver adskillige muligheder for at skrive tensorer. Udover skrivemĂĄden "R_i{}^{jk}{}_l", som er almindelig i andre programmer, er der flere mulige skrivemĂĄder, nemlig "R_i{}^jk{}_l" og "{{R_i}^jk}_l".

Hævet og sænket skrift til venstre for grundtegnet kan også være højrejusteret. Hertil bruges de nye kommandoer "lsub" og "lsup". Begge kommandoer har den samme effekt som "sub" og "sup", på nær at argumentet placeres til venstre for grundtegnet. Se også "a lsub 2 lsup 3".

Reglerne sikrer entydighed, og nødvendigheden af at bruge parenteser er den samme. I princippet kan dette opnås med {}_2^3 a.

Noteikon

Kommandoerne "sub" og "sup" kan ogsĂĄ skrives som "rsub" og "rsup".


Med kommandoerne "csub" og "csup" kan du skrive hævet og sænket skrift umiddelbart over eller under et tegn. Et eksempel er "a csub y csup x". Kombinationer af indekser og eksponenter er også mulige: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Hævet og sænket skrift kan knyttes til de fleste unære og binære operatorer. To eksempler: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" og "a toward csub f b x toward csup f y".

Advarselsikon

Vær sikker på også at indtaste alle mellemrum mellem tegn når du indtaster disse eksempler i vinduet Kommandoer.


Støt os venligst!