Parenteser og gruppering

Noteikon

Anførselstegnene i eksemplerne bruges til at understrege tekst og hører ikke til af formlernes og kommandoernes indhold.


Advarselsikon

Bemærk at når du skriver eksempelformlerne ind i vinduet Kommandoer, er mellemrum ofte nødvendige for at få korrekt struktur.


Klammeparenteser (tuborgklammer) "{}" bruges til at gruppere udtryk for at formulere et nyt udtryk. For eksempel, KVROD {x * y} er kvadratroden af hele produkt x*y, mens KVROD x * y er kvadratroden af x ganget med y. Klammeparenteser (tuborgklammer) kræver ikke ekstra mellemrum.

Parentessæt blev tidligere indsat i panelet Elementer eller direkte i vinduet Kommandoer som "left lbrace <?> right rbrace". Nu kan sæt af højre og venstre parenteser også indsættes med "lbrace" og "rbrace", med eller uden wildcards.

Der er i alt otte (8) forskellige slags parenteser til rådighed. "ceil" og "floor"-parenteser bliver ofte brugt til afrunding op eller ned til næste heltal: lceil -3.7 rceil = -3 eller lfloor -3.7 rfloor = -4.

Operatorparenteser, også kendt som brakets (vinkelparenteser med en lodret linje imellem), er almindelige i fysik notation: langle a mline b rangle eller angle a mline b mline c over d mline e rangle. Højde og placering på den lodrette linjer modsvarer altid præcist de omgivende parenteser.

For alle parenteser gælder, at de kun kan bruges som par. Parenteser har nogle fælles karakteristika:

Alle typer af parenteser har den samme grupperingsfunktion som beskrevet for "{}" parenteser.

Alle typer af parenteser, også de usynlige, tillader tomme gruppedefinitioner. Det omgivede udtryk kan derfor være tomt.

Parenteser tilpasser ikke sin størrelse til det omgivne udtryk. Hvis du for eksempel vil skrive ( a over b ) med parentesernes størrelse tilpasset til a og b, skal du indsætte "left" og "right". Ved at indtaste left(a over b right) opretter du parenteser af en passende størrelse. Men hvis parenteserne selv er del af udtrykket, hvis størrelsen bliver ændret, er de omfattet af skiftet i størrelse: size 3(a over b)og size 12(a over b). Størrelsesforholdet: parentes-til-udtryk ændres ikke på nogen måde.

Siden "left" og "right" sikrer unik tildeling til parenteserne, kan hver enkelt parentes bruges som et argument for disse to kommandoer, selv ved placering af højreparenteser til venstre eller venstreparenteser til højre. I stedet for en parentes kan du bruge "none" kvalifikatoren, som betyder, at der ingen parentes vises, og at der ikke reserveres noget mellemrum til en parentes. Brug dette for at oprette følgende udtryk:

De samme regler gælder for "left" og "right" som for de øvrige parenteser: de fungerer også som gruppebyggere og kan omgive tomme udtryk.

Kombinationen af upassende parenteser, enkelte parenteser og ombyttede venstre og højre parenteser forekommer ofte i matematiske formler. Det følgende eksempel er en formel, som vil resultere i en fejl:

Brug "left" og "right" for at gøre udtrykket ovenfor gyldigt i LibreOffice Math: left [2, 3 right ). Parenteserne har dog ikke fast størrelse, fordi de tilpasser sig argumentet. At sætte en enkelt parentes er lidt besværligt. Du kan derfor vise enkelte parenteser med fast størrelse ved at placere "\" (omvendt skråstreger) foran normale parenteser. Disse parenteser fungerer så som ethvert andet symbol og har ikke længere den specielle funktionalitet som parenteser; Det vil sige, at de fungerer ikke som gruppebyggere og at deres orientering svarer til andre symbolers. Se size *2 \langle x \rangle og size *2 langle x rangle.

Den fuldstændige oversigt er som følger

På denne måde kan intervaller som det ovenfor bygges i LibreOffice Math uden problemer: \[2", "3\) eller "\]2", "3\[ (Bemærk: Disse anførselstegn er del af elementet.)

Noteikon

Bemærk at anførselstegnene skal indtastes og kan sættes med Skift+2 og ikke med typografiske anførselstegn. Generelt sættes tegn som tekst. Selvom det også er muligt at skrive "\[2,~3\)", foretrækkes den førstnævnte metode. I det foregående eksempel beskriver "fast størrelse" altid en parentes' størrelse afhængig af den anvendte skriftstørrelse.


Indlejring af grupper i hinanden er forholdsvis problemfrit. I formlen hat "{a + b}" er "hat" simpelthen placeret over midten af "{a + b}". Også color red lceil a rceil og grave hat langle x * y rangle virker som forventet. Resultatet af den sidste kan sammenlignes med grave {hat langle x * y rangle}. Disse metoder er ikke konkurrenter, men kan snarere kombineres.

Dette afviger lidt i konkurrerende eller gensidigt korresponderende attributter. Det er ofte tilfældet med skrifttypeattributter. Hvilken farve har for eksempel b'et i color yellow color red (a + color green b), eller hvilken størrelse har det i size *4 (a + size /2 b)? Givet en basisstørrelse på 12, har den så en størrelse på 48, 6 eller måske 24 (som kan betragtes som en kombination)? Følgende er generelle opløsningsregler, som følges konsistent i fremtiden. Generelt gælder reglerne for alle gruppeoperationer. Det har kun visuel effekt på skriftattributter som "bold", "ital", "phantom", "size", "color" og "font":

"color ..." og "font ..." såvel som "size n" (n er en decimal) erstatter alle forudgående operationer af den samme type

for "size +n", "size -n", "size *n", og "size /N" bliver effekten af operationerne kombineret.

size *2 size -5 a ville være det dobbelte af startstørrelsen minus 5

font sans ( a + font serif b)

size *2 ( a + size /2 b )

Tipikon

For at ændre størrelsen på en formel skal du benytte "size +" eller -,*,/. Brug ikke "size n". Disse kan bruges i alle sammenhænge. Dette sætter dig i stand til at kopiere til andre områder ved at klippe-klistre, og resultatet forbliver det samme. Endvidere vil et sådan udtryk "overleve" ændring af basisstørrelse bedre end ved brug af "size n". Hvis du kun bruger size * og size / (for eksempel size *1.24 a eller size /0.86 a), vil proportionerne forblive intakte.


Eksempler (med grundstørrelse på 12 og 50% for indekser):

Nøjagtig identiske proportioner med size 18 a_n og size *1.5 a_n.

Dette afviger i forskellige sammenhænge: x^{size 18 a_n} og x^{size *1.5 a_n}

Eksempler med size +n til sammenligning. De ser identiske ud:

a_{size 8 n}

a_{size +2 n}

a_{size *1.333 n}

Disse eksempler derimod er ikke identiske:

x^{a_{size 8 n}}

x^{a_{size +2 n}}

x^{a_{size *1.333 n}}

Noteikon

Alle n'er her har forskellige størrelser. Størrelsen 1.333 er resultatet af 8/6, hvilket er den ønskede størrelse delt med standardindeksstørrelsen 6. (Indeksstørrelse 50% med en grundstørrelse på 12)


Støt os venligst!