Attributter

Dette afsnit indeholder et eksempel på, hvordan du kan bruge forskellige attributter i en formel i LibreOffice Math.

Ikon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Støt os venligst!