Matrix med varierende skriftstørrelser

Her er et eksempel på, hvordan man opretter en matrix med varierende skriftstørrelser i LibreOffice Math. Du kan kopiere dette eksempel til vinduet Kommandoer ved at bruge udklipsholderen og bruge det i din egen formel.

Matrix med varierende skriftstørrelser

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Støt os venligst!