Formater

Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for at formatere en LibreOffice Math-formel. Format-indstillingerne vises i den nederste del af ruden Elementer. Disse indstillinger oplistes også i kontekstmenuen i vinduet Kommandoer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Formater

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Formater fra listboksen i panelet Elementer.


Her følger en udtømmende liste over alle tilgængelige formatteringsmuligheder i LibreOffice Math. Ikonet ved siden af formatteringsvalget viser, at det er tilgængeligt gennem panelet Elementer (menu Vis - Elementer) eller gennem højreklikmenuen i vinduet Kommando.

Noteikon

Bogstavet "a" henviser til de pladsholder i din formel, som du gerne vil tildele den respektive formatering. Du kan erstatte dette tegn med ethvert andet.


Formateringsindstillinger

 ikonet Hævet skrift til venstre

Hævet skrift til venstre

Indsætter hævet skrift til venstre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>lsup{<?>} i vinduet Kommandoer.

ikonet Hævet skrift ovenover

Hævet skrift ovenover

Indsætter hævet skrift umiddelbart over en pladsholder. Du kan også skrive <?>csup<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Hævet skrift til højre

Hævet skrift til højre

Indsætter hævet skrift til højre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>^{<?>} direkte i vinduet Kommandoer, eller du kan bruge rsup eller sup.

ikonet Lodret stabel (2 elementer)

Lodret placering (2 elementer)

Indsætter en lodret stak (binomial) med to pladsholdere. Du kan også skrive binom<?><?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Ny linje

Ny linje

Indsætter en ny linje i dit dokument. Du kan også skrive newline direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Sænket skrift til venstre

Sænket skrift til venstre

Indsætter sænket tekst til venstre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>lsub{<?>} i vinduet Kommandoer.

ikonet Sænket skrift nedenunder

Sænket skrift nedenunder

Indsætter sænket tekst direkte under en pladsholder. Du kan også skrive <?>csub<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Sænket skrift til højre

Sænket skrift til højre

Indsætter sænket tekst til højre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>_{<?>} i vinduet Kommandoer, og tegnet "understreg" kan erstattes af rsub eller sub.

ikonet Lodret stabel (3 elementer)

Lodret stak (3 elementer)

Indsætter en lodret stak med tre. Du kan også skrive stack {<?>#<?>#<?>} i vinduet Kommandoer.

ikonet Lille afstand

Lille afstand

Indsætter en lille afstand mellem en pladsholder og det næste element. Du kan også skrive ` direkte i kommandovinduet. Kommandoen skal optræde til venstre eller højre for et symbol, en variabel, et tal eller en komplet kommando.

ikonet Venstrejusteret

Venstrejusteret

Dette ikon tildeler "a" venstre-justering og indsætter en pladsholder. Du kan skrive alignl<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Juster til vandret midte

Juster til vandret midte

Tildeler "a" vandret central justering og indsætter en pladsholder. Du kan også skrive alignc<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Højrejusteret

Højrejusteret

Indsætter kommandoen til højrejustering og en pladsholder. Du kan også skrive alignr<?> i vinduet Kommandoer.

ikonet Matrixstablet

Matrixstablet

Dette ikon indsætter en matrix med fire pladsholdere. Du kan også skrive Matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} direkte i vinduet Kommandoer. Placeringen af et element inden i dette diagram vises af to koordinater; det første specificerer linjenummeret og det andet kolonnenummeret. Du kan udvide denne matrix i enhver retning i vinduet Kommandoer ved at tilføje tegn.

ikonet Afstand

Afstand

Dette ikon indsætter en afstand mellem pladsholdere. Du kan også skrive ~ direkte i vinduet Kommandoer. Kommandoen skal optræde til venstre eller højre for et symbol, variabel, tal eller komplet kommando.

Til justering er kommandoerne alignl, alignc og alignr specielt effektive, hvis du

Når du benytter justeringsinstruktionerne, bemærk at

Brug kommandoen "matrix" for at justere

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Justering til venstre

Hvis en linje eller et udtryk begynder med tekst, bliver det som standard venstrejusteret. Du kan ændre dette med hvilken som helst af justerings-kommandoerne. Et eksempel er stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, hvor "tekst" vises højrejusteret. Bemærk at tekst altid skal være omgivet af anførselstegn.

Formler, der som standard er centrerede, kan venstrejusteres uden brug at menuen Formater - Juster. Det gør du ved at sætte en tom tekststreng, dvs. de anførselstegn, som som omgiver al tekst '''', foran den del af formlen, du vil justere. Hvis du for eksempel taster '''' a+b newline '''' c+d, venstrejusteres begge ligninger i stedet for være centrerede.

Advarselsikon

Bemærk at når du skriver information i kommandovinduet, kræver nogle formater mellemrum for at få den korrekte struktur. Dette gælder især, når du indtaster værdier (for eksempel, lsup{3}) i stedet for pladsholdere.


Klik Parenteser og Gruppering for mere information om formatering i LibreOffice Math.

Vigtig information om Indekser og eksponenter og Skaler, hjælper dig til at organisere dit dokument på den bedst mulige måde.

Støt os venligst!