Parenteser

Du kan vælge mellem forskellige klammetyper til at strukturere en LibreOffice Math-formel. Klammetyper vises i den nederste del af ruden Elementer. Disse klammer er også oplistet i kontekstmenuen i vinduet Kommandoer. Alle klammer, der er ikke indeholdt i ruden Elementer eller i kontekstmenuen, kan indtastes manuelt i vinduet Kommandoer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Parenteser

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Parenteser fra listboksen i panelet Elementer.


Det følgende er en komplet liste over alle typer af parenteser. Ikonet ved siden at parentestypen indikerer at den kan findes gennem panelet Elementer (menuen Vis - Elementer) eller i højreklikmenuen i vinduet Kommandoer.

Parentestyper

ikonet Parenteser ()

Almindelige parenteser (runde)

Indsætter en pladsholder indenfor almindelige runde parenteser. Du kan også skrive (<?>) i vinduet Kommandoer.

ikonet Kantede parenteser

Kantede parenteser

Indsætter en pladsholder indenfor kantede parenteser. Du kan også skrive [<?>] i vinduet Kommandoer.

ikonet Dobbeltkantede parenteser

Dobbelte kantede parenteser

Indsætter en pladsholder indenfor kantede dobbeltparenteser. Du kan også skrive ldbracket <?> rdbracket i vinduet Kommandoer.

ikonet Klammeparenteser

Klammeparenteser (tuborgklammer, krøllede parenteser)

Indsætter en pladsholder mellem klammeparenteser (tuborgklammer, krøllede parenteser). Du kan også skrive lbrace<?>rbrace direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Enkeltstreger

Enkelt streger

Indsætter en pladsholder indenfor enkelte streger. Du kan også skrive lline <?> rline direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Dobbeltstreger

Dobbelte streger

Indsætter en pladsholder indenfor dobbelte lodrette linjer. Du kan også skrive ldline <?> rdline direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet  Vinkelparenteser

Vinkelparenteser

Indsætter en pladsholder indenfor vinkelparenteser. Du kan også skrive langle <?> rangle i vinduet Kommandoer.

ikonet Operatorparenteser

Operatorparenteser

Indsætter to pladsholdere indenfor operatorparenteser. Du kan også skrive langle <?> mline <?> rangle i vinduet Kommandoer.

ikonet Grupperingsparenteser

Grupperingsparenteser

Indsætter grupperingsparenteser. Du kan også skrive {<?>} i vinduet Kommandoer.

ikonet Skalerbare runde parenteser

Almindelige parenteser (skalerbare)

Indsætter skalerbare afrundede parenteser med én pladsholder. Du kan også skrive left(<?> right) i vinduet Kommandoer.

ikonet Skalerbare kantede parenteser

Kantede parenteser (skalerbare)

Indsætter skalerbare kantede parenteser med pladsholdere. Du kan også skrive left[<?> right] i vinduet Kommandoer. Størrelsen på parenteserne bliver tilpasset automatisk.

ikonet Skalerbare kantede dobbeltparenteser

Kantede dobbeltparenteser (skalerbare)

Indsætter skalérbare, kantede dobbeltparenteser med pladsholdere. Du kan også skrive left ldbracket <?> right rdbracket direkte i vinduet Kommandoer. Parentesernes størrelse bliver tilpasset automatisk.

ikonet Skalerbare klammeparenteser

Klammeparenteser (skalerbare)

Indsætter skalerbare klammeparenteser (tuborgklammer) med en pladsholder. Du kan også skrive left lbrace <?> right rbrace i vinduet Kommandoer. Størrelsen af klammeparenteserne (tuborgklammer) bliver justeret automatisk.

ikonet  Skalerbare lodrette enkeltlinjer

Enkelt lodrette linjer (skalerbare)

Indsætter skalerbare lodrette enkeltlinjer med en pladsholder. Du kan også skrive left lline <?> right rline i vinduet Kommandoer. Størrelsen af parenteserne bliver justeret automatisk.

ikonet Skalerbare lodrette dobbeltliinjer

Dobbelt lodrette linjer (skalerbare)

Indsætter skalerbare lodrette dobbeltlinjer med en pladsholder. Du kan også skrive left ldline <?> right rdline i vinduet Kommandoer. Størrelsen af parenteserne bliver justeret automatisk.

ikonet Skalerbare vinkelparenteser

Vinkelparenteser (skalerbare)

Indsætter skalerbare vinkelparenteser med en pladsholder. Du kan også skrive left langle <?> right rangle i vinduet Kommandoer. Størrelsen af parenteserne bliver justeret automatisk.

ikonet Skalerbare operatorparenteser

Operatorparenteser (skalerbare)

Indsætter skalérbare operatorparenteser med pladsholdere. Du kan også skrive left langle <?> mline <?> right rangle i vinduet Kommandoer. Parentesernes størrelse bliver tilpasset automatisk.

ikonet Skalerbare øvre klammeparenteser

Øvre klammeparenteser (skalerbare)

Indsætter en skalerbar vandret øvre klammeparentes med pladsholdere. Du kan også indtaste <?> overbrace <?> direkte i vinduet Kommandoer. Parentesens størrelse bliver tilpasset automatisk.

ikonet Skalerbare nedre klammeparenteser

Nedre klammeparenteser (skalerbare)

Indsætter en skalerbar vandret nedre klammeparentes med pladsholdere. Du kan også skrive <?> underbrace <?> direkte i vinduet Kommandoer. Parentesens størrelse bliver tilpasset automatisk.

For at indsætte nedre parenteser, skal du skrive lfloor<?>hgulv direkte i vinduet Kommandoer.

For at indsætte øvre parenteser, skal du skrive lceil<?>hceilt direkte i vinduet Kommandoer.

For at indsætte skalerbare nedre parenteser, skal du skrive left lfloor<?>right rfloor direkte i vinduet Kommandoer.

For at indsætte skalerbare øvre parenteser, skal du skrive left lceil<?>right hceil direkte i vinduet Kommandoer.

Tipikon

Parenteser tilpasses automatisk i størrelse, når du taster left og right foran parenteskommandoen, for eksempel left(a over b right). Du kan også indstille størrelse og afstand på parenteser ved at vælge Formater - Afstand - Kategori - Parenteser og angive størrelsen i procenter. Vælg Skaler alle parenteser for at anvende ændringerne på alle parenteser i formlen.


Du kan også bruge enkeltparenteser. For at gøre dette, skal du skrive en omvendt skråstreg \ foran kommandoen. For eksempel, når du taster \[, vises den venstre kvadrat parentes uden sin modpart. Dette er nyttigt ved oprettelse af modsatte parenteser eller for at konstruere intervaller. Bemærk at kun ikke-skalerbare parenteser kan bruges enkeltvis. For at ændre størrelsen, skal du bruge kommandoen Størrelse.

Eksempler på enkeltparenteser

For ikke-skalerede parenteser:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For scaled brackets use none as the bracket name

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Noteikon

The phantom statement ensures that the last bracket is the correct size.


Advarselsikon

Vær sikker på at sætte mellemrum mellem elementerne når du indtaster dem direkte i kommandovinduet. Dette sikrer, at den rigtige struktur genkendes.


Vigtig information om indekser og eksponenter såvel som skalering hjælper dig til at strukturere formlerne effektivt. For mere information om parenteser, se Parenteser og Grupper.

Støt os venligst!