Operatorer

Du kan vælge mellem forskellige operatorer til at strukturere din LibreOffice Math-formel. Alle tilgængelige operatorer ses i den nederste del af ruden Elementer. De er også oplistet i kontekstmenuen til vinduer Kommandoer. Alle operatorer, der ikke findes i ruden Elementer eller i kontekstmenuen, skal indtastes manu.elt i vinduet Kommandoer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Operatorer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Operatorer fra listboksen i panelet Elementer.


Det følgende er en komplet liste over de tilgængelige operatorer. Et ikon ved siden af operatorens navn indikerer at den kan benyttes gennem panelet Elementer (vælg Vis - Elementer) eller i højreklikmenuen i vinduet Kommandoer.

Operatorfunktioner

ikonet Grænseværdi

Grænseværdi

Indsætter symbolet for grænseværdi med én pladsholder. Du kan også indtaste lim <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Sum

Summering

Indsætter et summationstegn med én pladsholder. Du kan også indtaste SUM <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Produkt

Produkt

Indsætter et produkttegn med én pladsholder. Du kan også skrive prod <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Koprodukt

Coprodukt

Indsætter et coproduktsymbol med én pladsholder. Du kan også indtaste coprod <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Øvre og neddre grænseværdi

Øvre og nedre grænse

Indsætter øvre og nedre grænse for integraler og summering med én pladsholder. Du kan også skrive from{<?>} to{<?>} <?> direkte i vinduet Kommandoer. Grænsesætninger skal være kombineret med en passende operator. Grænserne vil være centreret over/under summeringstegnet.

ikonet Integral

Integrale

Indsætter et Integraltegn med én pladsholder. Du kan også skrive int<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Dobbelt Integral

Dobbelt integral

Indsætter et dobbelt integral-symbol med én pladsholder. Du kan også skrive iint <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Tredobbelt integral

Tredobbelt integral

Indsætter et tredobbelt Integral med én pladsholder. Du kan også skrive iiint <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Nedre grænse

Nedre grænse

Indsætter en nedre grænse for integraler og summer med pladsholdere. Du kan også skrive from {<?>}<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Kurveintegral

Kurveintegral

Indsætter et kurveintegral-symbol med én pladsholder. Du kan også skrive lint <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Dobbelt kurveintegral

Dobbelt kurveintegral

Indsætter et dobbelt kurveintegral-symbol med én pladsholder. Du kan også skrive llint <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Tredobbelt kurveintegral

Tredobbelt kurveintegral

Indsætter et symbol for tredobbelt kurveintegral med en enkelt pladsholder. Du kan også skrive lllint <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Øvre grænse

Øvre grænse

Indsætter øvre grænse for integraler og summer med pladsholdere. Du kan også skrive to <?><?> direkte i vinduet Kommandoer. Den øvre grænse skal kombineres med én af de relevante operatorer.

Tipikon

Du kan også sætte grænser på en operator (for eksempel et integral) ved først at klikke på den ønskede operator og derefter klikke på grænse-symbolet. Denne metode er hurtigere end at indtaste kommandoerne direkte.


Kommandoen liminf indsætter nedre grænseværdi med én pladsholder.

Kommandoen limsup indsætter øvre grænseværdi med én pladsholder.

Ved at indtaste oper i kommandovinduet kan du indsætte brugerdefinerede operatorer i LibreOffice Math. Dette er en nyttig mulighed for at bruge specielle tegn som operatorer i en formel. Et eksempel er oper %theta X. Ved at bruge kommandoen oper kan du også indsætte tegn, som ikke er i standardtegnsættet for LibreOffice. oper kan også bruges med grænser; for eksempel oper %union from {i=1} to n x_{i}. I dette eksempel henviser navnet union til foreningsmængdesymbolet. Det er dog ikke et af de foruddefinerede symboler. For at definere det skal du vælge Funktioner - Symboler. Vælg Speciel som symbolsæt i den dialog, der vises. Klik så på knappen Rediger. I den næste dialog skal du vælge Speciel som symbolsæt. Indtast et meningsfuldt navn i tekstfeltet Symbol, for eksempel "union", og klik så på foreningsmængdesymbolet i mængden af symboler. Klik Tilføj og derefter OK. Klik Luk for at lukke dialogen Symboler. Du er nu færdig og kan indtaste foreningsmængdesymbolet i kommandovinduet ved at skrive oper %union.

Tipikon

Grænser kan placeres på andre måder end centreret over/under operatoren. Brug faciliteterne i LibreOffice Math til at arbejde med eksponenter og indekser. Skriv for eksempel sum_a^b c i kommandovinduet for at placere grænserne til højre for summationstegnet. Hvis dine grænser indeholder længere udtryk, skal du sætte dem i gruppeparenteser, for eksempel sum_{i=1}^{2*n} b. Når formler importeres fra ældre versioner bliver dette gjort automatisk. For at ændre afstanden (mellemrummene) mellem tegnene kan du vælge Formater - Afstand - Kategori -Indekser eller Formater - Afstand - Kategori -Grænser. Yderligere grundlæggende information om indekser findes andetsteds i Hjælpen.


Advarselsikon

Når du skriver information manuelt i kommandovinduet, skal du være opmærksom på, at flere operatorer kræver mellemrum for af få den korrekte struktur. Dette gælder især, når dine operatorer er forsynet med værdier i stedet for pladsholdere, for eksempel lim a_{n}=a.


Støt os venligst!