Relationer

Du kan vælge mellem adskillige relationer til at strukturere dine LibreOffice Math formler. Relationsfunktioner vises i den nedre del af vinduet Elementer. Listen er også i højreklik menuen i vinduet Kommandoer. Alle relationer som ikke er i vinduet Elementer eller i højreklikmenuen kan skrives manuelt i vinduet Kommando.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Relationer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Relationer fra listboksen i panelet Elementer.


Det følgende er en komplet liste over relationer. Symbolet ved siden af navnet på relationen indikerer at den kan bruges fra panelet Elementer (vælg Vis - Elementer) eller fra højreklik-menuen i vinduet Kommandoer.

Relationer:

ikonet Er lig med

lig med

Indsætter et lighedstegn (=) med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> = <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Er ikke lig med

forskellig fra

Ikonet eller kommandoen neq indsætter et forskellig fra-tegn med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> neq <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Er identisk med

kongruent med

Indsætter et tegn for kongruent med (identisk med) med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> equiv <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Retvinklet på

ortogonal (vinkelret) på

Indsætter et tegn for ortogonalitet (retvinklet) med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> ortho <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Divisor

Er divisor i

Indsætter tegnet Er divisor i. Du kan også skrive <?> Er divisor i <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Er ikke divisor

er ikke divisor i

Dette ikon indsætter tegnet er ikke divisor i. Du kan også skrive <?>ndivides<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Er mindre end

mindre end

Indsætter relationen mindre end. Du kan også skrive <?>lt<?> eller <?> < <?> i vinduet Kommandoer.

ikonet Større end

større end

Indsætter relationen større end. Du kan også skrive <?> gt <?> eller <?> > <?> i vinduet Kommandoer.

ikonet Tilnærmelsesvis lig med

omtrent lig med

Indsætter relationen omtrent lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> cirka <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Parallel med

parallel med

Indsætter relationen parallel med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>parallelt<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Mindre end eller lig med (skråt)

mindre end eller lig med (skråtstillet)

Indsætter relationen mindre end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> leslant <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Større end eller lig med (skråt)

større end eller lig med (skråtstillet)

Indsætter relationen større end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>geslant<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Ligner eller er lig med

tilnærmet eller lig med

Indsætter relationen tilnærmet eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>simeq<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Proportional med

proportional med

Indsætter relationen proportional med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> prop <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet mindre end eller lig med

mindre end eller lig med

Indsætter relationen mindre end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> HS <?> eller <?> <= <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Større end eller lig med

større end eller lig med

Indsætter relationen større end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> ge <?> eller <?> >= <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Lignende

ækvivalent med

Dette ikon indsætter relationen ækvivalent med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>sim<?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Imod

går mod

Indsætter tegnet for går mod med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> Går mod <?> direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Dobbelt venstrepil

implikation mod venstre (forårsaget af)

Indsætter den logiske relation implikation mod venstre. Du kan også skrive dlarrow direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Dobbelt venstre- og højrepil

biimplikation (ensbetydende med)

Indsætter den logiske relation biimplikation med to operatorer. Du kan også skrive dlrarrow direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Dobbelt højrepil

implikation mod højre (medfører)

Indsætter den logiske operator implikation mod højre med to pladsholdere. Du kan også skrive drarrow direkte i vinduet Kommandoer.

ikonet Kommer før

kommer før

Indsætter den logiske operator kommer før af to pladsholdere. Du kan også indtaste prec i Kommandoer-vinduet.

ikonet  Kommer efter

kommer efter

Indsætter den logiske operator kommer efter af to pladsholdere. Du kan også indtaste succ i Kommandoer-vinduet.

ikonet Kommer ikke før

kommer ikke før

Indsætter den logiske operator kommer ikke før af to pladsholdere. Du kan også indtaste nprec i Kommandoer-vinduet.

ikonet Kommer ikke efter

kommer ikke efter

Indsætter den logiske operator kommer ikke efter af to pladsholdere. Du kan også indtaste nsucc i Kommandoer-vinduet.

ikonet  Kommer før eller er lig med

kommer før eller er lig med

Indsætter den logiske operator kommer før eller er lig med af to pladsholdere. Du kan også indtaste preccurlyeq i Kommandoer-vinduet.

ikonet Kommer efter eller er lig med

kommer efter eller er lig med

Indsætter den logiske operator kommer efter eller er lig med af to pladsholdere. Du kan også indtaste succcurlyeq i Kommandoer-vinduet.

ikonet Kommer før eller er lig med

kommer før eller er ækvivalent med

Indsætter den logiske operator kommer før eller er ækvivalent med af to pladsholdere. Du kan også indtaste precsim i Kommandoer-vinduet.

ikonet Kommer efter eller er lig med

kommer efter eller er ækvivalent med

Indsætter den logiske operator kommer efter eller er ækvivalent med af to pladsholdere. Du kan også indtaste succsim i Kommandoer-vinduet.

For at lave relationen meget større end med to pladsholdere kan du indtaste <?> gg <?> eller >> direkte i vinduet Kommandoer.

Skriv ll eller << direkte i vinduet Kommandoer for at sætte relationen meget mindre end ind i formlen.

Ikonet eller kommandoen er defineret som kan indsættes med to pladsholdere ved at skrive <?>def<?>.

Indsæt tegnet for korrespondancen billede af med to pladsholdere ved at skrive <?> transl <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Kommandoen <?>transr<?> indsætter et oprindelig af korrespondancetegn med to pladsholdere.

Advarselsikon

Når du manuelt indtaster information i vinduet Kommandoer, skal du være opmærksom på, at flere operatorer kræver mellemrum for af få den korrekte struktur. Dette er især tilfældet, hvis du arbejder med værdier i stedet for pladsholdere. For eksempel til relationen "er meget større" kan du enten indtaste 10 gg 1 eller a gg b.


Støt os venligst!