For at tilgå denne funktion...

Vælg Rediger - Næste mærke

F4-tast

Vælg Rediger - Forrige mærke

Skift+F4

Vælg Rediger - Næste fejl

F3-tast

Vælg Rediger - Forrige fejl

Skift+F3

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikonet Zoom 100%

Zoom 100%

Vælg Vis - Forstør

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikonet Zoom ind

Forstør

Vælg Vis - Formindsk

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikonet Zoom ud

Formindsk

Vælg Vis - Vis alle

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikonet Vis alt

Vis alt

Vælg Vis - Opdater

F9-tast

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikonet Opdater

Opdater

Vælg Vis - Opdater visning automatisk

Vælg Vis - Elementer

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Unære/binære operatorer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Unære/Binære Operatorer fra listboksen i panelet Elementer.

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Relationer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Relationer fra listboksen i panelet Elementer.

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Operatorer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Operatorer fra listboksen i panelet Elementer.

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Funktioner

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Funktioner fra listboksen i panelet Elementer.

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Parenteser

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Parenteser fra listboksen i panelet Elementer.

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Attributter

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Attributter fra listboksen i panelet Elementer.

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Formater

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Formater fra listboksen i panelet Elementer.

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Mængdeoperationer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Sæt operationer fra listboksen i panelet Elementer.

Vælg Formater - Skrifttyper

Vælg Formater - Skrifttyper - Modificer

Vælg Formater - Skriftstørrelse

Vælg Formater - Afstand

Vælg Formater - Juster

Vælg Formater - Teksttilstand

Vælg Funktioner - Symboler

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikonet Symboler

Symboler

Vælg Funktioner - Symboler - Rediger

Vælg Funktioner - Importer formel

Vælg Funktioner - Importer MathML fra klippebordet

Vælg Funktioner - Konfigurer

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Andre

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Andre fra listboksen i panelet Elementer.

Ikonet Formelmarkør

Formelmarkør

Støt os venligst!