Dias

Denne menu indeholder kommandoer til diasadministration og navigation.

Nyt dias

Indsætter et dias efter det aktuelt markerede dias.

Dupliker dias

Opretter en kopi af den aktuelt valgte dias.

Indsæt dias fra fil

Du kan indsætte dias fra en anden præsentation i den aktuelle præsentation. Du kan også kopiere og indsætte dias mellem præsentationer.

Layout

Ă…bner en undermenu med diaslayouts.

Slet dias

Sletter de(t) valgte dias.

Gem baggrundsbillede

Hvis diasset har et baggrundsbillede, lader denne indstilling brugerne gemme den tilsvarende fil med baggrundsbilledet.

Sæt baggrundsbillede

Åbner en Filvælger for at vælge en billedfil til at sætte som baggrund for det aktuelle dias.

Diasegenskaber

Sætter diasretning, sidemargener, baggrund og andre layoutindstillinger.

Ændring af masterdias

Viser dialogen Tilgængeligemasterdias , hvor du kan vælge et layoutskema til det aktuelle dias. Alle objekter i diasdesignet er indsat bag objekterne på det aktuelle dias.

Nyt Masterdias

Opretter et nyt masterdias. Denne funktion er kun tilgængelig i Masterdias.

tip

For at gĂĄ ind i Mastervisning gĂĄr du til Vis - Masterdias. For at forlade Mastervisning gĂĄr du til Vis - Normal.


Slet Master

Sletter det aktuelt valgte Masterdias. Denne funktion er kun tilgængelig i Mastervisning

Masterbaggrund

Denne indstilling tillader, at der vises eller skjules et baggrundsbillede, defineret i masterdiasset.

Masterobjekter

Denne indstilling tillader at vise eller skjule objekter, der er defineret i masterdiasset.

Masterelementer

Viser et dialogfelt, hvor følgende elementer fra masterdiasset kan aktiveres eller deaktiveres:

Vis dias

Hvis et dias er skjult, gør denne funktion det synligt igen.

Skjul dias

Hvis et dias er synligt, skjuler denne funktion det.

Omdøb dias

Ă…bner et dialogfelt, hvor der kan gives navn til den aktuelle side.

Hop til det senest redigerede dias

Navigerer til det senest redigerede dias i dokumentet.

Flyt

Vis en liste over Flyt-handlinger, der kan anvendes pĂĄ det aktuelle dias:

Naviger

Viser en liste over funktioner, der kan bruges til at navigere gennem dias:

Sammenfatningsdias

Opretter et nyt dias, der indeholder en usorteret liste over titlerne på de dias, der følger det valgte dias. Indholdsdiasset indsættes efter det sidste dias.

Udvid dias

Opretter et nyt dias fra alle topniveau-dispositionspunkter (tekst et niveau under titelteksten i dispositionshierarkiet) i det valgte dias. Dispositionsteksten bliver titlen pĂĄ det nye dias. Dispositionspunkter under topniveauet pĂĄ det originale dias bliver flyttet et niveau op pĂĄ det nye dias.

Diasovergang

Definerer den specialeffekt, som afspilles, når du viser et dias under en præsentation.

Støt os venligst!