Formater

Indeholder kommandoer til formatering af udseendet og indholdet af dit dokument.

Tekst

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til tekstformatering.

Afstand

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til linjeafstand.

Juster tekst

Åbner en undermenu, hvor du kan justere tekst og objekter.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Nulstil direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra markeringen.

Typografier

Viser kommandoer til at redigere, opdatere, oprette og håndtere typografier.

Tegn

Ændrer skrifttypen og skrifttypens formatering for de valgte tegn.

Afsnit

Ændrer formatet som for eksempel indrykning og justering for det aktuelle afsnit.

Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit eller til valgte afsnit og lader dig redigere formatet på nummerering eller punkttegn.

Tabel

Viser kommandoer til at formatere, redigere og slette en tabel og dens elementer.

Billede

Viser kommandoer til at beskære, redigere og håndtere billeder.

Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Skygge

Tilføj en skygge til det valgte tegneobjekt og definér skyggens egenskaber.

Interaktion

Definerer hvordan det markerede objekt opfører sig, når du klikker på det under en præsentation.

Navn

Giver et navn til det valgte objekt, så du hurtigt kan finde objektet i Navigatoren.

Beskrivelse

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Fordel markeringen

Fordeler tre eller flere valgte objekter jævnt langs den lodrette eller den vandrette akse. Du kan også fordele afstanden mellem objekter jævnt.

Roter

Roterer det markerede objekt.

Spejlvend

Spejlvender det markerede objekt vandret eller lodret.

Konverter

Indstillinger for konverteringen af det markerede objekt.

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hinanden.

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen for et valgt objekt.

Grupper

Grupper holder valgte objekter sammen, så de kan flyttes eller formateres som et enkelt objekt.

Støt os venligst!