Værktøjslinjen Billede

Brug værktøjslinjen Billede til at angive indstillinger for farve, kontrast og lysstyrke for det markerede grafiske objekt.

Image Filter

Dette ikon på værktøjslinjen Billede åbner værktøjslinjen Grafikfilter, hvor du kan bruge forskellige filtre på det valgte billede.

Icon Filter

Filter

Grafiktilstand

Lister visningsattributter for det valgte grafikobjekt. Det indlejrede eller sammenkædede grafikobjekt i den aktuelle fil vil ikke blive ændret. Kun visningen af objektet ændres.

Celletypografier

Grafiktilstand

Farve

Med værktøjslinjen Farve kan du redigere nogle egenskaber for det valgte objekt.

Gennemsigtighed

Angiver gennemsigtigheden af grafikobjektet. Værdier fra 0% (ugennemsigtig) til 100% (helt gennemsigtig) er mulige.

Ikon

Gennemsigtighed

Beskær

Åbner en dialog til beskæring af visningen af et indsat billede. Det er kun visningen af billedet, der beskæres. Det indsatte billede bliver ikke ændret. Et billede skal være markeret for at aktivere beskæring.

I Impress og Draw vises der ikke en dialog, når du klikker på ikonet. I stedet ser du otte håndtag til beskæring. Åbn højreklik menuen for et valgt billede og vælg Beskær billede, hvis du ønsker at benytte dialogen til at beskære billedet.

Træk i et af de otte beskæringshåndtag for at beskære billedet.

ikon

Beskær

Støt os venligst!