Indstillingslinje

For at vise Indstillingslinjen skal du vælge Vis - Værktøjslinjer - Indstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Choose View - Toolbars - Options.


Rotationstilstand efter klik på objekt

Ændrer opførslen ved museklik, så rotationshåndtag vises efter, at du har klikket på et objekt og derefter klikker på det igen. Træk i et håndtag for at rotere objektet i den retning, som du ønsker.

Ikon

Rotationstilstand efter klik på objekt

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Vis fanglinjer

Viser eller skjuler fanglinjer, så du kan justere objekter på dit dias. For at fjerne en fanglinje skal du trække den ud af diasset.

Ikon

Vis fanglinjer

Hjælpelinjer ved flytning

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

Icon Helplines While Moving

Hjælpelinjer ved flytning

Fastgør til gitter

Angiver om rammer, tegninger og kontrolelementer kun skal flyttes mellem de faste gitterpunkter. For at ændre status for fanglinjer kun for den aktuelle handling, kan du trække objektet, mens du holder nede.

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Fastgør til hjælpelinjer

Hæfter kanten af et trukket objekt til den nærmeste fanglinje, når du slipper musen.

Ikon

Fastgør til fanglinjer

Fastgør til sidemargener

Angiver, om det grafiske objekts kontur skal justeres til den nærmeste sidemargen.

ikonet Fastgør til sidemarginer

Fastgør til sidemargener

Fastgør til objektkant

Angiver, om et grafisk objekts kontur skal justeres til kanten af det nærmeste grafiske objekt.

ikonet Fastgør til objektkant

Fastgør til objektkant

Fastgør til objektpunkter

Angiver, om det grafiske objekts kontur skal justeres til punkter på det nærmeste grafiske objekt.

ikonet Fastgør til objektpunkter

Fastgør til objektpunkter

Tillad hurtigredigering

Hvis aktiveret, kan du redigere tekst umiddelbart efter at have valgt et tekstobjekt. Hvis deaktiveret skal du dobbeltklikke for at redigere teksten.

ikonet Tillad hurtig redigering

Tillad hurtigredigering

Kun tekstområdet kan markeres

Angiver, om et tekstfelt skal vælges ved at klikke på teksten.

ikonet Marker kun tekstområde

Kun tekstområdet kan markeres

Dobbeltklik for at tilføje tekst

Ændrer opførslen ved museklik, så du kan dobbeltklikke et objekt for at tilføje eller redigere tekst.

Ikon

Dobbeltklik for at tilføje tekst

Modificer objekt med attributter

Hvis dette ikon på Indstillingslinjen er aktiveret, bliver objekter vist med deres attributter, men med 50 procents gennemsigtighed, mens du tegner dem. Hvis dette ikon ikke er aktiveret, vises kun en kontur, mens der tegnes, og objektet bliver vist med alle attributter, når du slipper museknappen.

Ikon

Modificer objekt med attributter

Forlad alle grupperinger

Forlader alle grupper og returnerer til normalvisning.

ikonet Forlad alle grupper

Forlad alle grupperinger

Støt os venligst!