Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Du kan også vise værktøjslinjen Tegning fra et tekstdokument eller regneark. Mængden af synlige ikoner kan afvige lidt, alt efter hvilken dokumenttype du arbejder med.

Marker

For at vælge et objekt på det aktuelle dias skal du klikke på værktøjet Marker (hvid pil) på værktøjslinjen Tegning og så klikke på objektet.

For at vælge mere end ét objekt, skal du holde Skift-tasten nede, mens du klikker.

For at vælge et objekt, der er bag et andet objekt, skal du holde nede og så klikke på objektet. For at vælge det næste underliggende objekt i stakken, skal du holde nede og så klikke igen. For at vende tilbage til markeringen til det tidligere markerede objekt, skal du holde Skift + nede og så klikke.

For at tilføje tekst til et valgt objekt, dobbeltklik på objektet og skriv eller indtast din tekst.

For at fjerne en markering, klik hvor som helst udenfor det markerede objekt, eller tryk Escape.

Ved at dobbeltklikke på et værktøj, kan du bruge det på flere opgaver. Hvis du vælger værktøjet med enkeltklik, returneres til den seneste tilstand, når opgaven er udført.

Markering

Giver dig mulighed for at vælge objekter i det aktuelle dokument.

Icon

Markering

Rektangel

Tegner et udfyldt rektangel, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil placere et hjørne af rektanglet, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne et kvadrat, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Tegner en udfyldt oval, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil tegne en oval, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipse

Tekst

Tegner et tekstfelt der hvor du klikker eller trækker i det aktuelle dokument. Klik hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst.

Ikon

Tekst

Kurve

Kurveikonet på værktøjslinjen Tegning åbner værktøjslinjen Linjer, hvor du kan føje linjer og figurer til det aktuelle dias.

Ikon

Kurve

Forbindelser

Ikon

Forbindelse

Åbn værktøjslinjen Forbindelser, hvor du kan føje forbindelser til objekter i det aktuelle dias. En forbindelse er en linje, som forbinder objekter og forbliver vedhæftet, når objekterne flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse, kopieres forbindelsen også.

Linjer og pile

Åbner værktøjslinjen Pile, hvorfra du kan indsætte linjer og pile.

3D-objekter

Åbner værktøjslinjen 3D-objekter. Objekterne er tredimensionelle med dybde, lyssætning og refleksion. Hvert indsat objekt former som udgangspunkt en 3D-scene. Du kan trykke F3 for at åbne scenen. For disse 3D-objekter kan du åbne dialogen 3D-effekter for at redigere indstillingerne.

Ikon

3D-objekter

Simple figurer

Åbner værktøjslinjen Simple figurer, som du kan bruge til at indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Simple figurer

Simple figurer

Symbolfigurer

Åbner værktøjslinjen Symbolfigurer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Symbolformer

Symbolfigurer

Blokpile

Åbner værktøjslinjen Blokpile, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Blokpile

Blokpile

Rutediagram

Åbner værktøjslinjen Rutediagram, hvorfra du kan indsætte Grafik i dit dokument.

Ikonet Rutediagrammer

Rutediagrammer

Forklaringer

Åbner værktøjslinjen Forklaringer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Udråb

Forklaringer

Stjerner og bannere

Åbner værktøjslinjen Stjerner og bannere, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Stjerner

Stjerner

Punkter

Giver dig mulighed for at redigere punkter på din tegning.

Klæbepunkter

Lader dig redigere klæbepunkter på tegningen.

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

På værktøjslinjen Fontwork klikker du på

ikoner Fontwork

Fontwork-galleri

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikonet Billede

Billede

Indsæt

Ikon

Indsæt

Roter

Dette værktøj bliver brugt til at rotere objektet.

Ikonet Roter

Roter

Justering

Ændrer justeringen af valgte objekter.

Ikon

Justering

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen for et valgt objekt.

Ikon

Arranger

Ekstrudering til/fra

Slår 3D-effekterne til og fra for de valgte objekter.

Animationspanel

Tildeler effekter til markerede objekter.

Ikon

Brugerdefineret animation

Interaktion

Definerer hvordan det markerede objekt opfører sig, når du klikker på det under en præsentation.

ikonet Interaktion

Interaktion

Støt os venligst!