Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Du kan også vise værktøjslinjen Tegning fra et tekstdokument eller regneark. Mængden af synlige ikoner kan afvige lidt, alt efter hvilken dokumenttype du arbejder med.

Marker

For at vælge et objekt på det aktuelle dias skal du klikke på værktøjet Marker (hvid pil) på værktøjslinjen Tegning og så klikke på objektet.

For at vælge mere end ét objekt, skal du holde Skift-tasten nede, mens du klikker.

For at vælge et objekt, der er bag et andet objekt, skal du holde nede og så klikke på objektet. For at vælge det næste underliggende objekt i stakken, skal du holde nede og så klikke igen. For at vende tilbage til markeringen til det tidligere markerede objekt, skal du holde Skift + nede og så klikke.

For at tilføje tekst til et valgt objekt, dobbeltklik på objektet og skriv eller indtast din tekst.

For at fjerne en markering, klik hvor som helst udenfor det markerede objekt, eller tryk Escape.

Ved at dobbeltklikke på et værktøj, kan du bruge det på flere opgaver. Hvis du vælger værktøjet med enkeltklik, returneres til den seneste tilstand, når opgaven er udført.

Markering

Giver dig mulighed for at vælge objekter i det aktuelle dokument.

Icon

Markering

Linjefarve

Angiver linjefarven for det markerede objekt.

Icon Line Color

Stregfarve

Udfyldningsfarve

Sætter områdefarven for det markerede objekt.

Icon Area

Flade

Line

Tegner en ret linje, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. For at begrænse linjen til 45 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Icon Line

Linje

Rektangel

Tegner et udfyldt rektangel, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil placere et hjørne af rektanglet, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne et kvadrat, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikonet Rektangel

Rektangel

Ellipse

Tegner en udfyldt oval, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil tegne en oval, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikonet Ellipse

Ellipse

Pile

Åbn Pile værktøjslinjen, hvor du kan tilføje rette linjer, linjer med pile, og mållinjer til det aktuelle dias eller side.

Kurve

Kurveikonet på værktøjslinjen Tegning åbner værktøjslinjen Linjer, hvor du kan føje linjer og figurer til det aktuelle dias.

Ikonet Kurve

Kurve

Forbindelser

Icon Connector

Forbindelse

Åbn værktøjslinjen Forbindelser, hvor du kan føje forbindelser til objekter i det aktuelle dias. En forbindelse er en linje, som forbinder objekter og forbliver vedhæftet, når objekterne flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse, kopieres forbindelsen også.

Simple figurer

Åbner værktøjslinjen Simple figurer, som du kan bruge til at indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Simple figurer

Simple figurer

Symbolfigurer

Åbner værktøjslinjen Symbolfigurer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Symbolformer

Symbolfigurer

Blokpile

Åbner værktøjslinjen Blokpile, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Blokpile

Blokpile

Rutediagram

Åbner værktøjslinjen Rutediagram, hvorfra du kan indsætte Grafik i dit dokument.

Ikonet Rutediagrammer

Rutediagrammer

Forklaringer

Åbner værktøjslinjen Forklaringer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Udråb

Forklaringer

Stjerner og bannere

Åbner værktøjslinjen Stjerner og bannere, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Stjerner

Stjerner

3D-objekter

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

3D-objekter

Roter

Dette værktøj bliver brugt til at rotere objektet.

Icon Rotate

Roter

Justering

Ændrer justeringen af valgte objekter.

Ikonet Justering

Justering

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen for et valgt objekt.

Icon Arrange

Arranger

Fordel markeringen

Fordeler tre eller flere valgte objekter jævnt langs den lodrette eller den vandrette akse. Du kan også fordele afstanden mellem objekter jævnt.

Icon Distribute

Distribute

Skygge

Føjer en skygge til det valgte objekt. Hvis objektet allerede har en skygge, fjernes den. Hvis du klikker på dette ikon, når der ikke er valgt et objekt, bliver skyggen føjet til det næste objekt, som du tegner.

ikonet Tilføj skygge

Skygge

Beskær

Beskærer eller skalerer den valgte grafik. Du kan også gendanne grafikkens oprindelige størrelse.

Icon Crop

Beskær

Image Filter

Dette ikon på værktøjslinjen Billede åbner værktøjslinjen Grafikfilter, hvor du kan bruge forskellige filtre på det valgte billede.

Icon Filter

Filter

Rediger punkter

Lader dig ændre formen på det valgte tegneobjekt.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Klæbepunkter

Lader dig redigere klæbepunkter på tegningen.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrudering til/fra

Slår 3d-effekterne til/fra på de valgte objekter.

Ikonet Ekstrudering til/fra

Ekstrudering til/fra

Støt os venligst!