Linealer

Du kan bruge lodrette og vandrette linealer på venstre og øverste kant af arbejdsområdet i LibreOffice Impress for at hjælpe dig med oprettelse af dit dias. De sektioner af linealerne, som svarer til arealet af diasset, er hvide.

Tipikon

Når du vælger et objekt, bliver dets dimensioner vist på linealerne som grå dobbeltstreger. For at skifte størrelsen på objektet præcist, træk en af de dobbelte streger til en ny placering på linealen.


Når du vælger et tekstobjekt på et dias, er indrykninger og tabulatorer vist på den vandrette lineal. For at ændre indryknings- eller tabulatorindstillinger for tekstobjektet, træk en indryknings- eller tabulatormarkering til en ny placering på linealen.

Du kan også trække en fanglinje fra en lineal for at hjælpe dig med at justere objekter på dit dias. For at indsætte en fanglinje ved at bruge en lineal, træk kanten af en lineal ind i diasset.

For at vise eller skjule linealerne, vælg Vis - Linealer.

For at angive måleenhederne for en lineal, højreklik på linealen, og vælg så en ny enhed fra listen.

For at ændre nulpunktet for linealerne skal du trække skæringspunktet af de to linealer i det øverste venstre hjørne ind i arbejdsområdet. Lodrette og vandrette hjælpelinjer vises. Fortsæt med at trække indtil den lodrette og vandrette hjælpelinje er der, hvor du ønsker, at nulpunktet skal være, og slip så. For at nulstille nulpunktet for linealerne til standardværdien skal du dobbeltklikke på skæringspunktet.

For at ændre diassets margener, træk kanten af de hvide områder på linealerne.

Støt os venligst!