Værktøjslinjen Streg og fyld

Værktøjslinjen Streg og fyld indeholder kommandoer og indstillinger, som du kan anvende i den aktuelle visning.

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line thickness, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


Placering og størrelse

Ændrer størrelse, flytter, roterer eller hælder det markerede objekt.

Icon Position and Size

Placering og størrelse

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hinanden.

Placer forrest

Flytter det valgte objekt øverst i stablingsrækkefølgen, så det er foran andre objekter.

Ikonet Placer forrest

Placer forrest

Flyt fremad

Flytter det valgte objekt et niveau op, så det er tættere på toppen af stablingsrækkefølgen.

Icon Bring Forward

Flyt fremad

Flyt bagud

Flytter det valgte objekt et niveau ned, så det er tættere på bunden af stablingsrækkefølgen.

Icon Send Backward

Flyt bagud

Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

Icon Send to Back

Placer bagest

Foran objekt

Ændrer stablingsrækkefølgen ved at flytte det valgte objekt foran et objekt, som du angiver. Skærmplaceringen af det valgte objekt ændres ikke.

Bagved objekt

Ændrer stablingsrækkefølgen ved at flytte det valgte objekt bagved et objekt, som du angiver. Skærmplaceringen af det valgte objekt ændres ikke.

Stregtype

Vælg linjetypografien som du ønsker at bruge.

Icon Line Style

Stregtype

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Stregfarve

Vælg en farve til linjen.

Icon Line Color

Stregfarve

Fladestil/-fyld

Vælg typen af udfyldning som du vil anvende på det valgte tegningsobjekt.

Icon Area Style / Filling

Fladestil/-fyld

Skygge

Føjer en skygge til det valgte objekt. Hvis objektet allerede har en skygge, fjernes den. Hvis du klikker på dette ikon, når der ikke er valgt et objekt, bliver skyggen føjet til det næste objekt, som du tegner.

ikonet Tilføj skygge

Skygge

Piletype

Åbner værktøjslinjen Pilespidser. Brug de viste symboler for at vælge typografien for afslutningen for den valgte linje.

ikonet Linjen slutter

Piletype

Flip Vertically

Spejlvender de(t) markerede objekt(er) lodret fra øverst til nederst.

Flip Horizontally

Spejlvender de(t) markerede objekt(er) vandret fra venstre til højre.

Transformationer

Ændrer formen, retningen eller udfyldningen af de valgte objekter.

Angiver om vinduet for Typografier og Formatering skal vises eller skjules. Det er der, du kan tildele og administrere typografier.

Icon Styles

Typografier

Display Grid

Enables or disables the grid.

Fastgør til gitter

Angiver om rammer, tegninger og kontrolelementer kun skal flyttes mellem de faste gitterpunkter. For at ændre status for fanglinjer kun for den aktuelle handling, kan du trække objektet, mens du holder nede.

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Støt os venligst!