Værktøjslinjer

Dette overblik beskriver standard værktøjslinjekonfiguration til LibreOffice.

Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.

Præsentation

Generelle kommandoer for dias.

Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Søgelinjen

Værktøjslinjen Søg kan bruges til hurtigt at søge i LibreOffice-dokumenters indhold.

Dispositionslinje

I Dispositionsvisning indeholder værktøjslinjen Disposition de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Diassorteringslinje

I Diassortering kan værktøjslinjen Diassortering bruges.

Værktøjslinjen Streg og fyld

Værktøjslinjen Streg og fyld indeholder kommandoer og indstillinger, som du kan anvende i den aktuelle visning.

Diasvisningslinje

Linjen Diasvisning begynder med visningen Diassortering.

Værktøjslinjen Tabel

Værktøjslinjen Tabel består af funktioner som du skal bruge når du arbejder med tabeller. Værktøjslinjen viser sig når du flytter markøren ind i en tabel.

Tekstformateringslinje

For at vise værktøjslinjen Tekstformatering skal du placere markøren i et tekstobjekt.

Værktøjslinjen Billede

Brug værktøjslinjen Billede til at angive indstillinger for farve, kontrast og lysstyrke for det markerede grafiske objekt.

Værktøjslinjen Rediger punkter

Værktøjslinjen Rediger punkter kommer frem, når du markerer et polygon-objekt og klikker på Rediger punkter.

Indstillingslinje

For at vise Indstillingslinjen skal du vælge Vis - Værktøjslinjer - Indstillinger.

Farvelinje

Vis eller skjul værktøjslinjen Farve. For at ændre eller udskifte den viste farvetavle vælger du Formater - Flade og klikker så på fanebladet Farver.

Statuslinje

Statuslinjen viser information om dit dokument, inklusiv det aktuelt valgte objekt. Nogle elementer på statuslinjen kan du dobbeltklikke på for at åbne et relateret dialogvindue.

3D-indstillinger

Værktøjslinjen 3d-indstillinger kontrollerer valgte 3d-objekters egenskaber.

Fontwork

Værktøjslinjen Fontwork åbner, når du vælger et Fontwork-objekt.

Indsæt

Tilføjer objekter, herunder diagrammer, regneark og billeder, til dit dokument.

Værktøjslinjen Klassifikation

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder værktøjer med at sikre dokument-håndtering.

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder listefelter for at hjælpe med dokumentsikkerheden efter BAF-kategoripolitikken og BAILS-niveauer. LibreOffice tilføjer tilpassede felter under dokumentegenskaberne (Filer ▸ Egenskaber, fanebladet Tilpas egenskaber) for at gemme klassifikationspolitikken som dokument-metadata.

Støt os venligst!