Modificer

Indeholder kommandoer til at modificere objekter i dit dokument.

Roter

Roterer de markerede objekter.

Spejlvend

Spejlvender det markerede objekt vandret eller lodret.

Konverter

Indstillinger for konverteringen af det markerede objekt.

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen for et valgt objekt.

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hinanden.

Fordel markeringen

Fordeler tre eller flere valgte objekter jævnt langs den lodrette eller den vandrette akse. Du kan også fordele afstanden mellem objekter jævnt.

Navngiv objekt

Giver et navn til det valgte objekt, så du hurtigt kan finde objektet i Navigatoren.

Grupper

Grupperer de valgte objekter, så de kan flyttes som et enkelt objekt.

Ophæv gruppe

Bryder den valgte gruppe op i individuelle objekter.

Rediger gruppe

Åbner den valgte gruppe, så du kan redigere de enkelte objekter. Hvis den valgte gruppe indeholder en indlejret gruppe, kan du gentage denne kommando på undergrupperne.

Forlad gruppe

Forlader gruppen, så du ikke længere kan redigere de enkelte objekter i gruppen.

Kombiner

Kombinerer to eller flere valgte objekter til en enkelt form. Til forskel fra gruppering tager et kombineret objekt egenskaberne fra det nederste objekt i stablingsrækkefølgen. Du kan opdele kombinerede objekter, men de oprindelige objektegenskaber går tabt.

Opdel

Deler et kombineret objekt op i individuelle objekter. Det resulterende objekt har de samme linje- og fyldegenskaber som det kombinerede objekt.

Figurer

Opretter en figur ud fra to eller flere markerede objekter.

Forbind

Opretter en linje eller Bézierkurve ved at forbinde to eller flere linjer, Bézierkurver, eller andre objekter med en linje. Lukkede objekter, som indeholder fyld, bliver konverteret til linjer og mister deres fyld.

Bryd

Bryder forbindelsen mellem linjer, som er blevet samlet med kommandoen Forbind.

Støt os venligst!