Indsæt

Denne menu indeholder kommandoerne, som bruges til at indsætte nye elementer i dokumentet, for eksempel grafik, objekter, specialtegn og andre filer.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Lyd eller video

Indsætter en video- eller lydfil i dit dokument.

Diagram

Indsætter et diagram

Tabel

Indsætter en ny tabel i det aktuelle dias eller side.

Medier

Undermenuen præsenterer forskellige kilder, som et billede, audio eller video kan indsættes fra.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Figur

Denne undermenu indeholder almindelige figurer såsom en linje, cirkel, trekant og kvadrat eller en symbolfigur som et smilende ansigt, hjerte og blomst, som kan indsættes i dokumentet-

Snap Point/Line

Indsætter et fangpunkt eller en fanglinje (også kaldt hjælpelinje), som du kan bruge til hurtigt at justere objekter. Fangpunkter og fanglinjer vises ikke i udskriften.

Tekstfelt

Tegner et tekstfelt med vandret tekstretning der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk et tekstfelt til den størrelse, som du vil, hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst. Roter tekstfeltet for at få roteret tekst.

Kommentar

Indsætter en kommentar omkring den markerede tekst, præsentationsdias, tegnede side eller på det aktuelle regnearks markørplacering.

Flydende ramme

Indsætter en flydende ramme i det aktuelle dokument. Flydende rammer bruges i HTML-dokumenter til at vise indhold fra en anden fil.

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Formateringsmærke

Åbner en undermenu for at indsætte specielle formateringsmærker som hårdt mellemrum, blød og hård bindestreg.

Diasnummer

Tilføjer diasnummer eller sidetallet.

Felter

Oplister generelle felter, som du kan indsætte i dit dias.

Sidehoved og sidefod

Tilføjer eller ændrer tekst i pladsholdere i top og bund på dias og masterdias.

Formularkontrol

Denne undermenu indeholder formularkontrolelementer såsom en tekstboks, afkrydsningsfelt, indstillingsknap og en listeboks, som kan indsættes i dokumentet.

Støt os venligst!