Vis

Denne menu indeholder kommandoer til at styre skærmvisningen af dokumentet.

Normal

Skifter til normalvisning hvor du kan oprette og redigere dine dias.

Disposition

Skifter til dispositionsvisning, hvor du kan omorganisere dias og redigere diastitler og -overskrifter.

Noteside

Skifter til Noteside, hvor du kan tilføje noter til dine dias. Noter er skjulte for tilhørerne, når du giver din præsentation.

Uddelingskopi

Skifter til visning af uddelingskopier, hvor du kan skalere adskillige dias til at passe pĂĄ en enkelt udskftsside.

Diassortering

Viser miniatureudgaver af dias, sĂĄ de er lettere at arrangere.

Masterdias

Skifter til masterdiasvisning, hvor du kan tilføje elementer som du vil medtage på alle dias i din præsentation som bruger den samme masterdias.

Notemaster

Viser notemasteren, hvor du kan indstille standardformateringen for noter.

Værktøjslinjer

Åbner en undermenu til at vise og skjule værktøjslinjer. En værktøjslinje indeholder ikoner og indstillinger, der giver dig hurtig adgang til LibreOffice-kommandoer.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

Linealer

Viser eller skjuler linealer ved øverste og venstre eller højre kant af arbejdsområdet.

panel

SlĂĄr panelet til og fra.

Gitter

Indstiller visningsegenskaberne for et gitter.

Fanglinjer

Angiver fanglinjernes visningsindstillinger.

Hjælpelinjer mens du flytter

Angiver om guider skal vises, nĂĄr en objekt flyttes.

Farve/GrĂĄtoner

Viser dias i farve, grĂĄtoner eller sort og hvid.

Kommentarer

Viser eller skjuler præsentationskommentarer.

Masterbaggrund

Skifter synligheden af et masterdias' baggrund, sĂĄ det bruges som baggrund for det aktuelle dias.

Masterobjekter

Skifter synligheden af masterdiasets objekter, sĂĄ det vises i det aktuelle dias.

Masterelementer

Tilføj pladsholdere for sidehoved, sidefod, dato og diasnummer til masterdias.

Sidepanel

Sidepanelet er en lodret grafisk brugergrænseflade som primært tilbyder kontekstafhængige egenskaber, typografier, dokumentnavigation og galleri.

Typografier og formatering

Åbner siden Typografier og formatering i sidepanelet, som lister de tilgængelige billed- og præsentationstypografier, som kan anvendes og redigeres.

Galleri

Åbner gallerivinduet i sidepanelet, hvor du kan vælge et billede eller et lydklip og indsætte det i dit dokument.

Navigator

Ă…bner Navigatoren, hvor du hurtigt kan hoppe til andre dias eller flytte mellem ĂĄbne filer.

Zoom

Reducerer eller forstørrer skærmvisningen af LibreOffice

Støt os venligst!