Vis

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Normal

Skifter til normalvisning hvor du kan oprette og redigere dine dias.

Disposition

Skifter til dispositionsvisning, hvor du kan omorganisere dias og redigere diastitler og -overskrifter.

Noteside

Skifter til Noteside, hvor du kan tilføje noter til dine dias. Noter er skjulte for tilhørerne, når du giver din præsentation.

Uddelingskopi

Skifter til visning af uddelingskopier, hvor du kan skalere adskillige dias til at passe på en enkelt udskftsside.

Diassortering

Viser miniatureudgaver af dias, så de er lettere at arrangere.

Masterdias

Skifter til masterdiasvisning, hvor du kan tilføje elementer som du vil medtage på alle dias i din præsentation som bruger den samme masterdias.

Notemaster

Viser notemasteren, hvor du kan indstille standardformateringen for noter.

Værktøjslinjer

Åbner en undermenu til at vise og skjule værktøjslinjer. En værktøjslinje indeholder ikoner og indstillinger, der giver dig hurtig adgang til LibreOffice-kommandoer.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

Linealer

Viser eller skjuler linealer ved øverste og venstre eller højre kant af arbejdsområdet.

Show or hide the .

Gitter og hjælpelinjer

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Fanglinjer

Angiver fanglinjernes visningsindstillinger.

Hjælpelinjer mens du flytter

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

Farve/Gråtoner

Viser dias i farve, gråtoner eller sort og hvid.

Kommentarer

Viser eller skjuler præsentationskommentarer.

Masterbaggrund

Skifter synligheden af et masterdias' baggrund, så det bruges som baggrund for det aktuelle dias.

Masterobjekter

Skifter synligheden af masterdiasets objekter, så det vises i det aktuelle dias.

Masterelementer

Tilføj pladsholdere for sidehoved, sidefod, dato og diasnummer til masterdias.

Sidepanel

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Typografier og formatering

Åbner siden Typografier og formatering i sidepanelet, som lister de tilgængelige billed- og præsentationstypografier, som kan anvendes og redigeres.

Galleri

Åbner gallerivinduet i sidepanelet, hvor du kan vælge et billede eller et lydklip og indsætte det i dit dokument.

Navigator

Åbner Navigatoren, hvor du hurtigt kan hoppe til andre dias eller flytte mellem åbne filer.

Zoom

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

Støt os venligst!