Indsætte regneark i dias

Du kan anvende forskellige metoder til at indsætte regnearksceller i dine Impressdias eller Drawsider:

 1. Indsæt en indbygget tabel - du indtaster data i cellerne og anvender smart formatering ved hjælp af sektionen Tabeldesign i opgavepanelet.

 2. Indsæt en ny tabel som et OLE-objekt eller indsæt en eksisterende fil som et OLE-objekt - du kan angive kæden til en fil til at være en levende kæde til de senest gemte data i en regnearksfil.

Indsæt en indbygget tabel

 1. Gå til det Impressdias eller den Drawside hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Vælg Indsæt - Tabel eller brug tabelikonet i Standardværktøjslinjen for at indsætte en tabel.

 3. Dobbeltklik på tabellen og indtast eller indsæt data i cellerne.

 4. Marker celleindhold og højreklik for at åbne genvejsmenuen. Vælg kommandoer for at ændre cellens indhold, såsom tegnstørrelse og linjeafstand.

 5. Højreklik på tabelkanten for at åbne tabellens genvejsmenu. Brug tabellens genvejsmenu til blandt andet at indtaste et navn og beskrivelse for tabellen eller til at fordele rækkerne eller kolonnerne jævnt.

 6. Marker nogle celler og højreklik for at åbne en genvejsmenu, hvor du kan indsætte eller slette rækker og kolonner blandt andre kommandoer.

  For at vælge et rektangulært celleområde skal du pege på en celle i et hjørne af rektanglet, hold museknappen nede, trække musen til at det modsatte hjørne for rektanglet, og så slippe museknappen.

  For at vælge en enkelt celle skal du pege på cellen, holde museknappen nede, trække musen til næste celle og tilbage og så slippe museknappen.

Indsættelse af et nyt regneark som et OLE-objekt

Du kan tilføje et tomt LibreOffice Calc-regneark til et dias som et OLE-objekt.

 1. Gå til det dias, hvor du vil indsætte regnearket.

 2. Vælg Indsæt ▸ OLE-objekt ▸ OLE-objekt. Klik på Opret ny og vælg LibreOffice-regneark. Klik på OK. Klik i regnearket for at indtaste dine data.

 3. Klik udenfor regnearket for at vise diasset.

For at ændre størrelsen på regnearket uden at ændre størrelsen på cellerne skal du dobbeltklikke på regnearket og så trække i et hjørnehåndtag. For at ændre størrelse på cellerne i regnearket skal du klikke på regnearket og så trække i et hjørnehåndtag.

Indsættelse af et regneark fra en fil

Når du indsætter et eksisterende regneark i dit dias, vil ændringer, som bliver lavet på den originale regnearksfil, ikke blive opdateret på dit dias. Du kan dog lave ændringer i regnearket på dit dias.

 1. Gå til det dias, hvor du vil indsætte regnearket.

 2. Vælg Indsæt ▸ OLE-objekt ▸ OLE-objekt.

 3. Vælg Opret fra fil og klik på Søg.

 4. Find den fil, som du vil indsætte, og klik så på OK.

  Aktiver afkrydsningsfeltet Kæde til fil for at indsætte filen som en aktiv kæde.

note

Hele regnearket bliver indsat i dit dias. Hvis du vil udskifte arket som vises, dobbeltklik på regnearket, og vælg så et andet ark.


Støt os venligst!