Udskrivning af præsentationer

Standardudskriftsindstillinger

 1. For at indstille udskrivningens standardindstillinger i LibreOffice Impress vælger du ▸ LibreOffice Impress ▸ Udskriv.

Indstilling af printerindstillinger for den aktuelle præsentation

 1. Vælg Filer - Udskriv.

 2. Klik LibreOffice Impress eller fanebladet Indstillinger, og vælg så printerindstillingerne.

  Disse indstillinger tilsidesætter printerens standardinstillinger i ▸ LibreOffice Impress ▸ Udskriv udelukkende for den aktuelle udskrivningsopgave.

Valg af udskriftslayout for uddelingskopier

 1. Vælg Filer - Udskriv.

 2. I fanebladet Generelt i dialogen Udskriv, vælges punktet "Uddelingskopier" i rullelisten Dokumenter.

 3. Marker antallet af dias der skal udskrives per side papir.

Angiv udskriftsindstillinger for uddelingskopier

 1. Klik på fanebladet Uddelingskopi.

 2. Vælg Indsæt - Sidetal til åbn dialogfeltet Sidehoved og sidefod.

 3. Klik Noter og uddelingskopier for at indtaste tekst til sidehoved og -fod for uddelingskopier.

  Du ser fire områder i denne dialog med afkrydsningsfelter for Sidehoved, Dato og klokkeslæt, Sidefod og Sidetal. Disse fire områder svarer til de fire områder i hjørnerne af hoveddokumentets uddelingskopi-visning.

 4. Indtast tekst for sidehoved, sidefod og dato. Marker feltet Sidetal, hvis du ønsker at nummerere siderne på uddelingskopierne. Kontroller at afkrydsningsfeltet Sidehoved er markeret, hvis du ønsker, at din sidehovedtekst skal udskrives.

 5. Klik Anvend på alle.

  Felterne i hoveddokuments uddelingskopi-visning på skærmen bliver ikke opdateret, men teksten som du indtastede vil blive udskrevet.

Udskrive uddelingskopier eller noter

 1. Vælg Filer - Udskriv.

 2. Klik på rullelisten Dokumenter og vælg den type indhold, der skal udskrives.

 3. Marker Uddelingskopier eller Noter og vælg antallet af dias der skal printes på hver papirside.

tip

Hvis du vil benytte et andet layout for diassene på de udskrevne papirsider, skal du bruge musen til at flytte diassene omkring på uddelingskopivisningen.


Udskrivning af en række dias

 1. Vælg Vis - Diassortering.

 2. Hold Skift nede og klik på området med de dias, som du vil udskrive.

 3. Vælg Filer - Udskriv.

 4. I området Område og kopier, klik Dias.

 5. Indtast de diasnumre, der skal udskrives og klik OK.

Støt os venligst!