Oprettelse af et rutediagram

For at oprette et rutediagram:

 1. Vælg et værktøj fra værktøjslinjen Rutediagram på værktøjslinjen Tegning.

 2. Træk en figur ind på dit dias.

 3. Gentag de sidste trin for at tilføje flere figurer

 4. Åbn værktøjslinjen Forbindelser på værktøjslinjen Tegning og vælg en forbindelseslinje.

 5. Flyt markøren over kanten af en figur, så forbindelsesstederne vises.

 6. Klik på et forbindelsessted, træk til et forbindelsessted på en anden figur og slip derefter.

 7. Gentag de sidste trin for at tilføje flere forbindelser

Nu har du den basale disposition til dit rutediagram.

For at tilføje tekst til figurerne på dit rutediagram

Gør et af følgende:

For at tilføje en farve til en figur:

 1. Vælg figuren, og vælg Formater - Flade.

 2. Vælg Farve, og klik så på en farve i listen.

For at tilføje nogle hotspots, som kalder andre dias:

Tildel interaktioner til nogle objekter på dit dias.

 1. Vælg objektet, vælg derefter Præsentation - Interaktion.

 2. Marker en interaktion i dialogen. For eksempel, marker gå til det næste dias når brugeren klikker på objektet.

Støt os venligst!