Redigering af kurver

Et kurvet linjestykke består af to datapunkter (endepunkter) og to kontrolpunkter (håndtag). En kontrolelementlinje forbinder et kontrolpunkt til et datapunkt. Du kan ændre formen af en kurve ved at konvertere et datapunkt til en anden type, eller ved at trække kontrolelementets punkter til et andet sted.

Du kan også redigere linjens egenskaber ved at markere linjen og vælge Formater - Streg.

Ikon

For at se datapunkterne og kontrolpunkterne på en kurvet linje skal du markere linjen og klikke på ikonet Punkter på værktøjslinjen Tegning. Datapunkterne er repræsenteret ved firkanter og kontrolpunkterne ved cirkler. Et kontrolpunkt kan overlappe et datapunkt.

For at justere et kurvet linjestykke:

 1. Marker en kurvet linje, og klik så på ikonet Punkter på værktøjslinjen Tegning.

 2. Gør et af følgende:

For at opdele en kurvet linje:

Du kan kun opdele en kurvet linje, som har tre eller flere datapunkter.

 1. Marker en kurvet linje, og klik så på ikonet Punkter på værktøjslinjen Tegning.

 2. Marker et datapunkt, og klik så på ikonet Opdel kurve på værktøjslinjen Rediger punkter.

For at oprette en lukket figur:

 1. Marker en kurvet linje, og klik så på ikonet Punkter på værktøjslinjen Tegning.

 2. På værktøjslinjen Rediger punkter, klik på ikonet Luk bézier.

For at konvertere et datapunkt på en kurvet linje:

 1. Marker en kurvet linje, og klik så på ikonet Punkter på værktøjslinjen Tegning.

 2. Klik på datapunktet, som du vil konvertere, og gør et af følgende:

For at tilføje et datapunkt:

 1. Marker en kurvet linje, og klik så på ikonet Punkter på værktøjslinjen Tegning.

 2. På værktøjslinjen Rediger punkter, klik på ikonet Indsæt punkter.

 3. Klik på linjen, hvor du vil tilføje punktet, og træk en kort afstand.

Tipikon

Hvis et datapunkt ikke har et kontrolpunkt, marker datapunktet, og klik så på ikonet Konverter til kurve på værktøjslinjen Rediger punkter.


For at slette et datapunkt:

 1. Marker en kurvet linje, og klik så på ikonet Punkter på værktøjslinjen Tegning.

 2. Klik på punktet, som du vil slette.

 3. På værktøjslinjen Rediger punkter, klik på ikonet Slet punkter.

Støt os venligst!