Tegning af kurver

Ikonet Kurve Ikon på værktøjslinjen Tegning åbner en værktøjslinje til tegning af Bézierkurver. Bézierkurver defineres af et startpunkt og et slutpunkt, som kaldes "ankre". Bézierkurvens kurvatur defineres af kontrolpunkter (håndtag). Flytning af et kontrolpunkt ændrer faconen af Bézierkurven.

Noteikon

Kontrolpunkter er kun synlige i tilstanden "Rediger punkter". Kontrolpunkter repræsenteres med cirkler, ankerpunkter repræsenteres med firkanter. Begyndelsespunkter er en lille smule større end de øvrige ankerpunkter.


BĂ©zierkurvesegmenter og rette linjesegmenter kan forbindes, sĂĄ de danner en mere kompleks BĂ©zierkurve. Tre forskellige overgange kan anvendes for at forbinde nabosegmenter:

Hvordan bruges kurveværktøjet

 1. På værktøjslinjen Tegning skal du åbne værktøjslinjen Kurver Ikon og vælge værktøjet KurveIkon.

 2. Klik, hvor du ønsker, at kurven skal begynde og træk i den retning, som du ønsker, at kurven skal gå. Kontrollinjen angiver retningen.

  Hold Skift nede mens du trækker for at begrænse retningen til et 45 graders net.

 3. Slip musen hvor det første kontrolpunkt skal være.

 4. Flyt markøren til der, hvor du ønsker, at kurvesegmentet skal ende. Kurven følger markøren.

 5. Gør et af følgende:

Hvordan du bruger værktøjet Frihåndslinje

 1. På værktøjslinjen Tegning skal du åbne værktøjslinjen Kurver Ikon og vælge værktøjet FrihåndslinjeIkon.

 2. Klik der hvor du ønsker kurven skal placeres, og hold museknappen nede.

 3. Tegn frihåndslinjen som du ville gøre med en blyant.

 4. Slip museknappen til fuldføre linjen.

Støt os venligst!