Importer HTML-sider ind i præsentationer

Du kan importere enhver tekstfil ind i et dias - inklusiv tekst i HTML-dokumenter.

For at indsætte tekst fra en fil i et dias:

  1. På det sted, hvor du vil indsætte teksten, skal du vælge .

  2. Vælg "Tekst" eller "HTML-dokument" som Filtype.

  3. Find den fil, der indeholder den tekst, som du vil tilføje, og klik så på Indsæt.

Hvis tekstfilen indeholder mere tekst, end der kan indsættes i et enkelt dias, kan du fordele teksten over flere dias.

  1. Dobbeltklik i den indsatte tekst for at gå i redigeringstilstand.

  2. Marker al den tekst, som ligger under det synlige diasareal og tryk på +X.

  3. Vælg og tryk så på +V.

  4. Gentag trin 1 til 3 indtil hele teksten er på dias.

Støt os venligst!