Brug af klæbepunkter

I Impress og Draw kan du forbinde to figurer med en linje, der kaldes en forbindelse. Når du tegner en forbindelse mellem figurer, vil forbindelsen blive hægtet på et klæbepunkt på hver figur. Hver figur har nogle standardklæbepunkter, og placeringen af standardklæbepunkterne afhænger af den enkelte figur. Du kan føje dine egne brugerdefinerede klæbepunkter til en figur og så hægte forbindelser på de brugerdefinerede klæbepunkter.

For at tilføje og redigere klæbepunkter

  1. Gør et af følgende for at gøre eksisterende klæbepunkter synlige ved alle elementer:

  1. Klik på ikonet Indsæt Klæbepunkter på værktøjslinjen Klæbepunkter.

  2. Vælg et element på diasset, der hvor du til tilføje klæbepunkter.

  3. Klik inden i figuren hvor du vil tilføje det nye klæbepunkt.

    Hvis figuren er fyldt, kan du klikke hvor-som-helst i figuren. Hvis figuren ikke udfyldt, kan du klikke på kanten for at indsætte et klæbepunkt. Når det først er sat ind, kan du trække klæbepunktet til en anden placering i figuren.

Med de fire ikoner ved siden af ikonet Indsæt klæbepunkt vælger du de retninger, der bliver tilladt for forbindelser til præcis dette klæbepunkt.

Hvis ikonet Klæbepunkt relativt er aktivt, flyttes klæbepunktet, når du ændrer størrelse på objektet for at holde dets placering i forhold til objektets kanter.

Hvis ikonet Klæbepunkt relativt ikke er aktivt, nedtones ikonerne ved siden af ikke længere. Med disse ikoner kan du bestemme, hvor et klæbepunkt placeres, når objektets størrelse ændres.

Støt os venligst!