Tilføjelse af et sidehoved eller en sidefod til alle dias

Hvert dias er baseret på en et masterdias. Tekst, billeder, tabeller, felter eller andre objekter, som du placerer på masterdiaset, er synlige som baggrund på alle dias, der er baseret på dette masterdias.

Mastere findes til dias, noter og uddelingskopier.

Tilføjelse af foruddefinerede sidehoved- eller sidefodsobjekter

Enhver slags master har nogle foruddefinerede områder, som indeholder datoen, sidefod og diasnummer.

Når du skifter til mastervisningen kan du flytte områderne til en vilkårlig plads på masteren. Du kan indtaste yderligere tekst og ændre områdernes størrelse. Du kan vælge indholdet i områderne og anvende tekstformater. Du kan for eksempel ændre skriftstørrelsen eller farven.

tip

Et foruddefineret Sidehovedområde er kun tilgængelig for noter og uddelingskopier. Hvis du gerne vil have et Sidehovedområde på alle dias, kan du flytte Sidefodsområdet til toppen.


Objekter du indsætter på en diasmaster er synlige på alle dias, der er baseret på dette masterdias.

 1. Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod.

  Du ser en dialog med to faner:Dias og Noter og uddelingskopier hvor du kan indtaste indhold til de foruddefinerede områder.

  Dialogen DiasH
hoved og -fod

  Som standard er afkrydsningsfeltet Dato og klokkeslæt aktiveret, men formatet er sat til Fast og tekstinputfeltet er tomt, så ingen dato eller klokkeslæt er synligt på diassene.

  Som standard er afkrydsningsfeltet Sidefod aktiveret, men tekstindtastningsfeltet er tomt, så ingen sidefod ses på diassene.

  Som standard er afkrydsningsfeltet Diasnummer tomt, så ingen diasnumre ses.

 2. Indtast eller marker det indhold, som skal være synligt på alle dias.

 3. Hvis du vil ændre placeringen og formateringen af masterelementerne, skal du vælge Vis - Master.

  Du ser masterdias med områder i nærheden af bunden. Du kan flytte områderne, og du kan vælge felterne og angive enkle former for formatering. Du kan også skrive en tekst, som vil blive vist ved siden af feltet.

 4. Klik i Datoområdet og flyt feltet for dato og klokkeslæt. Marker <dato/klokkeslæt>-feltet og tildel formatering for at ændre måden, som dato og klokkeslæt vises på alle dias. Det samme gælder for Sidefodsområdet og Diasnummerområdet.

 5. Normalt er masterdiassets foruddefinerede elementerr sat til at være synlige i præsentationen. Du kan kontrollere de foruddefinerede elementers synlighed ved at vælge Dias ▸ Masterelementer.

  Dialogen Masterlayout

Tilføjelse af tekstobjekter som sidehoved- eller sidefodsobjekter

Du kan tilføje et tekstobjekt overalt på masterdiaset.

 1. Vælg Vis - Masterdias.

 2. På værktøjslinjen Tegnng vælger du ikonet Tekst Ikon.

 3. Træk i masterdiaset for at tegne en tekstobjekt og skriv eller indsæt din tekst.

 4. Vælg Vis - Normal når du er færdig.

tip

Du kan også tilføje felter som for eksempel datoen eller sidetal til et sidehoved eller en sidefod ved at vælge Indsæt - Felter.


Støt os venligst!