Ændre Baggrundsfyld

For at bruge en farve, en farveovergamg eller et skraveringsmønster som baggrund på

 1. Vælger du og klikker så på fanebladet Bagrund.

 2. I området Fyld, gør et af følgende:

  Vælg Farve og klik så på en farve på listen.

  Vælg Farveovergang og klik så på en typografi til overgang på listen.

  Vælg Skravering og klik så på en typografi for skravering på listen.

 3. Klik på OK.

For at bruge et billede som -baggrund

Du kan vise et helt billede som -baggrund, eller du kan lægge billedet ind som fliser for at fremstille en mønstret baggrund.

 1. Vælg og klik så på fanebladet Baggrund.

 2. I området Fyld, marker Bitmap, og klik så på et billede på listen.

  Noteikon

  Hvis du vil bruge et brugertilpasset billede som baggrund på , lukker du dialogen Sideopsætning og vælger så Formater - Flade. Klik på fanebladet Bitmap og klik så på Tilføj / Importer. Find det billede du vil importere og klik på Åbn. Når du vender tilbage til fanebladet Baggrund, vil det billede, du importerede, vindes på listen Bitmap.


 3. Gør et af følgende:

  For at vise hele billedet som baggrund, ryd afkrydsningsfeltet Side om side i området Placering og vælg så Tilpas automatisk.

  For at vise billedet side om side skal du markere Side om side og sætte indstillingerne for Størrelse, Placering og Forskydning for billedet.

 4. Klik på OK.

Denne ændring gælder kun det aktuelle præsentations- eller tegne-dokument.

For at gemme som skabelon

 1. .

 2. Vælg Vis - Normal for at lukke mastervisningen.

 3. Vælg Filer - Skabeloner - Gem som skabelon for at gemme dokumentet som skabelon.

 4. Indtast et navn til skabelonen. Du må ikke ændre kategorien fra "Mine skabeloner". Klik på OK.

Nu kan du bruge vinduet Skabeloner til at åbne en ny præsentation eller tegning baseret på din nye skabelon.

Støt os venligst!