Animering af diasovergange

Du kan anvende en speciel effekt, som afspilles, når du viser et dias.

Tildele en overgangseffekt til et dias

  1. I Normal visning, marker det dias, som du vil tilføje overgangseffekten til.

  2. I panelet Opgaver, klik Diasovergang.

  3. Vælg en diasovergang fra listen.

Du kan forhåndsvise overgangseffekten i dokumentetvinduet.

Noteikon

I diasruden ses et ikon ved siden af forhåndsvisningen af de dias, der har diasovergang. Når du viser diasshowet med præsentationskonsollen, viser ikonet , at det næste dias har en diasovergang.


Tildele den samme overgangseffekt til mere end et dias

  1. I visningen Diassortering skal du vælge de dias, som du vil føje overgangseffekten til.

    Hvis du vil, kan du bruge værktøjslinjen Zoom ikonet Zoom til at ændre diasforstørrelsen.

  2. I opgavepanelet, klik på Diasovergang.

  3. Vælg en diasovergang fra listen.

For at se overgangseffekten til et dias skal du klikke på det lille ikon under diasset på Diaspanelet.

For at fjerne en overgangseffekt

  1. I visningen Diassortering skal du vælge de dias, som du vil fjerne overgangseffekten fra.

  2. Vælg Ingen overgang i rullelisten i panelet Opgaver.

Støt os venligst!