Animering af objekter i præsentationsdias

Du kan anvende forudindstillede animationseffekter til objekter på dit dias.

For at tilføje en animationseffekt til et objekt:

  1. På et dias i Normal visning, marker det objekt, som du vil animere.

  2. Vælg Vis ▸ Animationfor at åbne ruden Tilpas animation i Sidepanelet. Klik på knappen Tilføj (+) og vælg derefter en animationseffekt.

  3. I dialogen Brugerdefineret animation skal du klikke på et faneblad for at vælge blandt kategorier af effekter. Klik på en effekt og klik derefter på OK.

For at vise animationen på forhånd, klik på knappen Afspil.

note

På Diaspanelet vises et ikon ved siden af forhåndsvisningen af de dias, som har et eller flere objekter med brugerdefineret animation. Når viser præsentationen med præsentationskonsollen, viser ikonet , at det næste dias har en brugerdefineret animation.


For at anvende og redigere en bevægelsesstieffekt:

Et objekt kan animeres til at flyttes langs en bevægelsessti. Du kan bruge en forud-defineret eller din egen bevægelsessti.

Hvis du vælger "Kurve", "Polygon",eller "Frihåndslinje", lukker dialogen og du kan tegne din egen sti. Hvis tegningen er færdiggjort og ikke annulleret, fjernes den oprettede sti fra dokumentet og indsættes som en bevægelsesstieffekt.

Redigering af bevægelsesstier

Hvis panelet Brugerdefineret animation er synligt, tegnes bevægelsesstierne for alle effekter på det aktuelle dias som et gennemsigtigt lag på diasset. Alle stier er synlige hele tiden. Dermed er det let at oprette sammenhængende stier.

Et bevægelsesmønster kan vælges ved at klikke på stien. En valgt sti vil understøtte håndtag, den kan flyttes og skaleres som en figur. Et dobbeltklik på en sti starter redigeringstilstanden for punkter. Redigeringstilstanden for punkter kan også startes med Rediger - Punkter eller ved at trykke på F8.

For at fjerne en animationseffekt fra et objekt:

  1. På et dias i Normal visning skal du vælge objektet, som du vil fjerne en effekt fra.

  2. Vælg Præsentation - Brugerdefineret animation.

  3. Klik på Fjern.

Støt os venligst!