Tastaturgenveje i præsentationskonsollen

Når en præsentation afvikles ved brug af Præsentationskonsollen, kan du bruge følgende taster:

Handling

Tast eller taster

Næste dias eller næste effekt

Venstreklik, højrepil, pil ned, mellemrumstast, side ned, enter, linjeskift, 'N'

Forrige dias eller forrige effekt

Højreklik, venstrepil, pil op, side op, tilbage, 'P'

Første dias

Start

Sidste dias

Afslut

Forrige dias uden effekter

Alt+Side op

Næste dias uden effekter

Alt+Side ned

Sort skærm til/fra

'B','.'

Hvid skærm til/fra

'W',','

Afslut diasvisning

Esc,'-'

Gå til diasnummer

Tal efterfulgt af Enter

Større/mindre skriftstørrelse for noter

'G','S'

Rul noter op/ned

'A','Z'

Flyt indsætningsmærket i notevisning tilbage/fremad

'H', 'L'

Vis præsentationskonsollen

Ctrl-'1'

Vis Præsentationsnoterne

Ctrl-'2'

Vis diasoversigten

Ctrl-'3'


Støt os venligst!