Genvejstaster for LibreOffice Impress

Her følger en liste over genvejstaster for LibreOffice Impress.

Du kan ogsĂĄ bruge de generelle genvejstaster i LibreOffice.

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Funktionstaster for LibreOffice Impress

Genvejstaster

Effekt

F2

Rediger tekst.

F3

Rediger gruppe

+F3

Forlad gruppe.

Skift+F3

Dupliker

F4

Placering og størrelse

F5

Vis præsentation.

+Skift+F5

Navigator

F7

Stavning

+F7

Synonymordbog

F8

Rediger punkter.

+Skift+F8

Tilpas tekst til ramme.

Typografier


Genvejstaster i præsentationer

Genvejstaster

Effekt

Esc or -

Afslut præsentation.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Afspil næste effekt (hvis der er nogen, ellers gå til næste dias).

+Page Down

Gå til næste dias uden at afspille effekter.

[tal] + Enter

Skriv et nummer pĂĄ et dias, og tryk Enter for at gĂĄ til diasset.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Afspil foregĂĄende effekt igen. Hvis der ikke er en foregĂĄende effekt pĂĄ dette dias, vil forrige dias blive vist.

+Page Up

GĂĄ til det foregĂĄende dias uden at afspille effekter.

Home

Hop til første dias i præsentationen.

End

Hop til det sidste dias i præsentationen.

+ Page Up

GĂĄ til det foregĂĄende dias.

+ Page Down

Gå til det næste dias.

B eller .

Vis sort skærm indtil næste taste- elle musehjulshændelse.

W eller ,

Vis hvid skærm indtil næste taste- elle musehjulshændelse.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Genvejstaster i Normalvisning

Genvejstaster

Effekt

Plus(+) Tast

Forstør.

Minus(-) Tast

Formindsk.

Gange(Ă—) Tast (numerisk tastatur)

Tilpas side i vindue.

Divisionstast (Ă·) pĂĄ numerisk tastatur

Forstør aktuelt udvalg.

Skift++G

Gruppering af valgte objekter.

Skift++A

Ophæv gruppering af valgt gruppe.

+ klik pĂĄ

GĂĄ ind i en gruppe, sĂĄ du kan redigere de enkelte objekter i gruppen. Klik udenfor gruppen for at vende tilbage til almindelig visning.

+Skift+K

Kombiner valgte objekter.

+Skift+K

Opdel markeret objekt. Denne kombination virker kun pĂĄ et objekt, som blev oprettet ved at kombinere to eller flere objekter.

+ Plus-tast

Placer forrest.

Shift++Plus-tast

Flyt fremad.

+Minus-tast

Flyt bagud.

Skift++ Minus-tast

Placer bagest.


Genvejstaster ved tekstredigering

Genvejstaster

Effekt

+Bindestreg(-)

Bløde bindestreger; orddelinger lavet af dig.

+Skift+minustegn (-)

HĂĄrd bindestreg (bruges ikke til orddeling)

+Skift+Mellemrum

HĂĄrdt mellemrum. HĂĄrde mellemrum bruges ikke til orddeling og udvides ikke hvis teksten er justeret.

Skift+Enter

Linjeskift uden afsnitsskifte

Venstrepil

Flyt markøren til venstre

Skift+Venstrepil

Flyt markøren med markering til venstre

+Venstrepil

GĂĄ til begyndelsen af ord

+Skift+Venstrepil

Vælg mod venstre ord for ord

Højrepil

Flyt markøren til højre

Skift+Højrepil

Flyt markøren med markering til højre

+Højrepil

Gå til begyndelsen af næste ord

+Skift+Højrepil

Marker mod højre ord for ord

Pil op

Flyt markøren en linje op

Skift+Pil ned

Marker linjer i opadgĂĄende retning

+Pil op

Flyt markøren til begyndelsen af det foregående afsnit

Pil ned

Flyt markøren en linje ned

Skift+Pil ned

Markerer linjer i nedadgĂĄende retning

+Pil ned

Flyt markøren til slutningen af afsnittet. Næste anslag flytter markøren til slutningen af næste afsnit

GĂĄ til begyndelsen af linjen

Marker og gĂĄ til begyndelsen af en linje

GĂĄ til slutningen af linjen

Marker og gĂĄ til slutningen af linjen

GĂĄ til begyndelsen af en tekstblok pĂĄ et dias

GĂĄ til slutningen af en blok i et dias

Slet tekst til slutning af ordet

+Tilbage

Slet tekst til begyndelse af ordet

I en liste: Slet et tomt afsnit foran det aktuelle afsnit

+Skift+Del

Slet tekst til slutning af sætningen

+Skift+Backspace

Slet tekst til start af sætningen


Genvejstaster for LibreOffice Impress

Genvejstaster

Effekt

Piletast

Flytter det valgte objekt eller sidevisningen i pilens retning.

+Piletast

Flyt omkring i sidevisningen.

Skift + træk

Begrænser bevægelsen af det valgte objekt vandret eller lodret.

+ træk (med indstillingen Kopier under flytning aktiveret)

Hold nede og træk et objekt for at oprette en kopi af det.

-tast

Hold nede for at tegne eller skifte størrelse på objekter ved at trække fra midten af objektet og udad.

tast+klik

Vælg objektet bag det aktuelt valgte objekt.

+Skift+klik

Marker objektet foran det aktuelt valgte objekt.

Skift+klik

Marker tilstødende punkter eller en tekstpassage. Klik ved begyndelsen af en markering, flyt til slutningen af markeringen og hold så Skift nede mens du klikker.

Skift+træk (når du ændrer størrelse)

Hold Skift nede, mens du trækker for at skifte størrelse på et objekt, for at bibeholde proportionerne på objektet.

Tabulator tast

Marker objekter i den rækkefølge, som de blev oprettet.

Skift+Tabulator

Marker objekter i den omvendte rækkefølge af, hvordan de blev oprettet.

Escape

Afslut aktuel tilstand.

Enter

Aktiver et pladsholderobjekt i en ny præsentation (kun hvis rammen er valgt).

+Enter

Flytter til næste tekstobjekt på diasset.

Hvis der ikke er tekstobjekter pĂĄ diasset, eller hvis du har nĂĄet det sidste tekstobjekt, vil et nyt dias blive indsat efter det aktuelle dias. Det ny dias bruger samme layout som det aktuelle dias.

Page Up

Skift til den foregående dias. Ingen funktion på det første dias.

Page Down

Skift til det næste dias. Ingen funktion på det sidste dias.


Navigation med tastatur i Diassortering og Diaspanel

Genvejstaster

Effekt

Home/End

Sætter fokus til det første/sidste dias.

Venstre/højre piletaster eller Page Up/Down

Sætter fokus til det næste/forrige dias.

+Shift+PageDown

Flyt valgte dias en plads ned på listen Diassortering. Hvis du vælger flere dias, flyttes de sammen med det senest valgte dias på listen.

+Shift+PageUp

Flyt valgte dias en plads op. Hvis du vælger flere dias, flyttes de sammen med det først valgte dias på listen.

+Shift+End

Flyt valgte dias til slutningen af listen Diassortering.

+Shift+Home

Flyt valgte dias til begyndelsen af listen Diassortering.

Enter

Skift til Normal tilstand med det aktive dias, mens du er i Diassortering. Tilføj et nyt dias, mens du er i Diaspanelet.


Støt os venligst!