Kurve

Kurveikonet på værktøjslinjen Tegning åbner værktøjslinjen Linjer, hvor du kan føje linjer og figurer til det aktuelle dias.

Hvis du holder Skift-tasten nede, vil musens bevægelser være begrænset til multipla af 45 grader. Hvis du holder tasten nede, bliver det nye punkt ikke forbundet med sidste punkt. Dette giver dig mulighed for at oprette objekter, der består af kurver, som ikke er forbundne. Hvis du tegner et mindre objekt, mens du holder tasten nede i et større objekt, som du har ikke lukket endnu, så bliver det mindre objekt trukket fra det største, således at det fremkommer som et hul i det største.

Lukkede figurer bliver automatisk udfyldt som vist i feltet Fladestil/-fyld på værktøjslinjen Streg og fyld.

Kurve, fyldt

Tegner en udfyldt lukket figur som er baseret på en Bézierkurve. Klik hvor du ønsker, kurven skal starte, træk, slip og flyt så markøren til hvor du ønsker, at kurven skal slutte og klik. Flyt markøren og klik igen for at føje en ret linje til kurven. Dobbeltklik for at lukke figuren.

Ikon

Kurve, fyldt

Polygon, fyldt

Tegner en lukket figur bestående af rette linjestykker. Klik hvor du vil begynde polygonen og træk for at tegne et linjesegment. Klik igen for at definere slutningen på linjesegmentet og fortsæt med at klikke for at angive de resterende linjestykker i polygonen. Dobbeltklik for at afslutte tegningen af polygonen. For at begrænse polygonen til vinkler på 45 grader skal du holde Skift nede, når du klikker.

Ikon

Polygon, fyldt

Polygon (45°), fyldt

Tegner en lukket figur bestående af rette linjestykker som er begrænset til vinkler på 45 grader. Klik, hvor du vil begynde polygonen, og træk for at tegne en linjestykke. Klik igen for at definere slutningen på linjesegmentet, og fortsæt med at klikke for at angive de resterende linjestykker af polygonen. Dobbeltklik for at afslutte tegningen af polygonen. For at tegne en polygon, som ikke er begrænset til 45 graders vinkler, skal du holde Skift nede, når du klikker.

Ikon

Polygon (45°), fyldt

FrihĂĄndslinje, fyldt

Tegner en frihåndslinje hvor du trækker diasset ind. Når du slipper, opretter LibreOffice en lukket figur ved at tegne en ret linje fra linjens endepunkt til startpunkt. Figuren indeni linjerne bliver fyldt med den aktuelle områdefarve.

Ikon

FrihĂĄndslinje, fyldt

Kurve

Tegner en jævn Bezier-kurve. Klik dér, hvor du vil begynde kurven, træk, slip og flyt så markøren til det sted, hvor du vil afslutte kurven og klik. Flyt markøren og klik igen for at tilføje et ret linjestykke til kurven. Dobbeltklik for at afslutte tegningen. For at oprette en lukker figur dobbeltklikker du på kurvens begyndelsespunkt. Kurvens bue bestemmes af den afstand, du trækker.

Ikon

Kurve

Polygon

Tegner en linje sammensat af en serie af rette linjestykker. Træk for at tegne et linjesegment, klik for at definere slutpunktet for linjesegmentet, og træk så for at tegne et nyt linjesegment. Dobbeltklik for at afslutte linjen. For at oprette en lukket figur, dobbeltklik på startpunktet for linjen.

Hold Skift-tasten nede, mens du tegner en polygon for at placere nye punkter med 45 graders vinkler.

Tilstanden Rediger punkter lader dig interaktivt ændre polygonens individuelle punkter.

Ikon

Polygon

Polygon (45°)

Tegner en linje sammensat af en serie af rette linjestykker, som er begrænset ved vinkler af 45 grader. Træk for at tegne et linjestykke, klik for at angive slutpunktet for linjestykket, og træk så for at tegne et nyt linjestykke. Dobbeltklik for at afslutte linjen. For at oprette en lukket figur skal du holde nede og dobbeltklikke.

Ikon

Polygon (45°)

FrihĂĄndslinje

Tegner en frihåndslinje hvor du trækker i det aktuelle dokument. For at afslutte linjen, skal du slippe museknappen. Slip museknappen tæt ved begyndelsespunktet for at tegne en lukket figur.

Ikon

FrihĂĄndslinje

Støt os venligst!