Ellipse

Ved hjælp af værktøjslinjen Tilpas kan du tilføje ikonet Ellipse, som åbner værktøjslinjen Ældre cirkler og ovaler.

Ellipse

Tegner en udfyldt oval, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil tegne en oval, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipse

Cirkel

Tegner en udfyldt cirkel, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik hvor du vil tegne cirklen, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en ellipse, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Cirkel

Ellipsesektor

Tegner en udfyldt figur, som er defineret ved buen af en oval og to radiuslinjer i det aktuelle dokument. For at tegne en ellipseformet cirkel, skal du trække en oval til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere den første radiuslinje. Flyt markøren til der, hvor du vil placere den anden radiuslinje og klik igen. Du behøver ikke at klikke på ovalen. For at tegne en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipsesektor

Cirkelsektor

Tegner en udfyldt figur, som er defineret ved buen af en cirkel og to radiuslinjer i det aktuelle dokument. For at tegne en cirkel, skal du trække en cirkel til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere den første radiuslinje. Flyt markøren til der, hvor du vil placere den andet radiuslinje og klik. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne en ellipseformet cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Cirkelsektor

Ellipsesegment

Tegner en udfyldt figur, som er defineret ved buen af en oval og en diameterlinje i det aktuelle dokument. For at tegne et ellipsesegment, skal du trække en ellipse i den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere startpunktet for diameterlinjen. Flyt markøren til der, hvor du vil placere slutpunktet for diameterlinjen og klik igen. Du behøver ikke at klikke på ellipsen. For at tegne et cirkelsegment, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipsesegment

Cirkelsegment

Tegner en udfyldt figur, som er defineret ved buen af en cirkel og en diameterlinje i det aktuelle dokument. For at tegne et cirkelsegment, skal du trække en cirkel til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere startpunktet for diameterlinjen. Flyt markøren til der, hvor du vil placere slutpunktet for diameterlinjen og klik igen. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne et ellipsesegment, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Cirkelsegment

Ellipse, uden fyld

Tegner en tom oval der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil tegne en oval, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en cirkel skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipse, uden fyld

Cirkel, uden fyld

Tegner en tom cirkel der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik hvor du vil tegne cirklen, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en ellipse, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Cirkel, uden fyld

Ellipsesektor, uden fyld

Tegner en tom figur, som er defineret ved buen af en oval og to radiuslinjer i det aktuelle dokument. For at tegne en ellipseformet cirkel skal du trække en oval til den størrelse, som du ønsker og så klikke for at definere den første radiuslinje. Flyt markøren til der, hvor du vil placere den anden radiuslinje og klik igen. Du behøver ikke at klikke på ovalen. For at tegne en cirkel skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipsesektor, uden fyld

Cirkelsektor, uden fyld

Tegner en tom figur, som er defineret ved buen af en cirkel og to radiuslinjer i det aktuelle dokument. For at tegne en cirkel, skal du trække en cirkel til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere den første radiuslinje. Flyt markøren til der, hvor du vil placere den anden radiuslinje og klik. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne en ellipseformet cirkel skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Cirkelsektor, uden fyld

Ellipsesegment, uden fyld

Tegner en tom figur, som er defineret ved buen af en oval og en diameter i det aktuelle dokument. For at tegne et ellipsesegment skal du trække en ellipse til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere startpunktet for diameteren. Flyt markøren til der, hvor du vil placere slutpunktet for diameteren og klik igen. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne et cirkelsegment skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipsesegment, uden fyld

Cirkelsegment, uden fyld

Tegner en tom figur, som er defineret ved buen af en cirkel og en diameter i det aktuelle dokument. For at tegne et cirkelsegment, skal du trække en cirkel til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere startpunktet for diameteren. Flyt markøren til der, hvor du vil placere slutpunktet for diameterlen og klik igen. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne et segment, som er baseret på en ellipse, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Cirkelsegment, uden fyld

Bue

Tegner en bue i det aktuelle dokument. For at tegne en bue, skal du trække en oval til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere startpunktet for buen. Flyt markøren til der, hvor du vil placere endepunktet og klik igen. Du behøver ikke at klikke på ovalen. For at tegne en bue, der er baseret på en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Bue

Cirkelbue

Tegner en bue, der er baseret på en cirkel i det aktuelle dokument. For at tegne en bue, skal du trække en cirkel til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere startpunktet for buen. Flyt markøren til der, hvor du vil placere endepunktet og klik igen. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne en bue, der er baseret på en ellipse, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Cirkelbue

Støt os venligst!