Zoom

Reducerer eller forstørrer skærmvisningen for det aktuelle dokument. Klik på pilen ved siden af ikonet for at åbne Zoom værktøjslinjen.

Icon Zoom

Zoom

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

Zoom (LibreOffice Impress i Dispositions- og Diasvisning)

Forstør

Viser diasset på to gange dets aktuelle størrelse.

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

Forstør

Formindsk

Viser diaset med halv størrelse.

Icon Zoom Out

Formindsk

Zoom 100%

Viser diasset på dets faktiske størrelse.

Icon Zoom 100%

Zoom 100%

Forrige visning

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

Forrige visning

Næste visning

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

Næste visning

Hele siden

Viser hele diasset på din skærm.

Icon Print Preview

Hele siden

Sidebredde

Viser hele bredden af diasset. Den øverste og nederste kant af diasset er måske ikke synlig.

Icon Zoom Page Width

Sidebredde

Optimal visning

Ændrer størrelsen af visningen, så den passer til alle objekterne på diasset.

Icon Optimal View

Optimal visning

Objektzoom

Ændrer størrelsen af visningen, så den passer til de valgte objekter.

Icon Object Zoom

Objektzoom

Ryk

Flytter diasset inden for LibreOffice-vinduet. Placer markøren på diasset og træk for at flytte diasset. Når du slipper musen, vil det senest anvendte værktøj være valgt.

Icon Shift

Ryk

Støt os venligst!