Tidtagning

Specificerer timingen til den aktuelle effekt i dialogen Effektindstillinger. dialogen.

Dialogen Brugertilpasser Animationstiming

Start

Viser begyndelsesegenskaben for den valgte animationseffekt. De følgende begyndelsesegenskaber er tilgængelige:

Forsinkelse

Specificerer en yderligere forsinkelse på n sekunder inden effekten starter.

Varighed

Specificerer effektens varighed.

Gentag

Angiver om og hvordan den aktuelle effekt gentages. Angiv antal gentagelser eller vælg fra listen:

Spol tilbage ved afslutning

Angiver om den animerede figur skal returnere til sin starttilstand efter animationen slutter.

Animer som en del af en kliksekvens

Specificerer hvorvidt animationen skal starte den normale klik-rækkefølge.

Begynd effekt ved klik på

Specificerer hvorvidt animationen skal startes når der klikkes på en specifik form.

Vælg formen ved dens navn i rullelisten.

Støt os venligst!