Tekstanimation

Specificerer tekstanimationsindstillingerne for den aktuelle effekt i dialogenEffektindstillinger.

Dialogen Tekstanimation

Gruppering af tekst

Specificerer hvordan flere afsnit skal animeres:

Automatisk efter

Hvis "Gruppering Tekst ved 1. niveau afsnit" er valgt, bliver afsnittene animeret det ene efter den anden.

Indtast en yderligere forsinkelse i sekunder til animation af efterfølgende afsnit.

Animer vedhæftet figur

Fravælg denne boks hvis du kun vil animere teksten og ikke formen.

I omvendt rækkefølge

Animerer afsnittene i omvendt rækkefølge.

Støt os venligst!