Effekt

Specificerer indstillingerne og udvidelserne til den aktuelle effekt i dialogen Effektindstillinger.

Indstillinger

For nogle effekter kan indstillingerne specificeres på fanebladet Effekt.

Retning

Angiver effektens retning

Accelereret start

Aktiver for at tildele en gradvist stigende hastighed til begyndelsen af effekten.

Decelereret afslutning

Aktiver for at tildele en gradvist aftagende hastighed til slutningen af effekten.

Udvidelser

Specificerer udvidelserne til den aktuelle effekt.

Dialogen Udvidede Animationseffekter

Lyd

Vælg en lyd fra galleriet eller vælg en af de særlige indgange.

Lydknap

Spiller den valgte lydfil.

Efter animation

Vælg en farve der skal vises efter animationen, eller vælg en anden efter-effekt fra listen:

Dæmp farve

Vælg den nedtonede farve.

Tekstanimering

Vælg din animation for teksten af den nuværende form:

Forsinkelse mellem tegn

Specificerer den procentuelle forsinkelse mellem animationer af ord eller bogstaver.

Støt os venligst!