Effektindstillinger

Specificerer yderligere egenskaber for det markerede element i ruden Brugerdefineret animation.

Noteikon

Tildel en effekt til et objekt og klik så på knappen Indstillinger for at åbne dialogen Effektindstillinger.


Dialogen indeholder følgende faneblade:

Effekt

Tidtagning

Tekstanimation

Støt os venligst!