Punkttegn og placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

I en markeret tekst vælger du Formater ▸ Punkttegn og nummerering.

From the context menu:

In a selected text, choose Bullets and Numbering.

From the tabbed interface:

On the Home tab, long click on Ordered or Unordered list, select Customize.

From toolbars:

Bullets and Numbering dialog Icon

Punktopstilling

Default bullet Default numbering

Long click and select Customize.

From the sidebar:

On the Lists deck of Properties panel, long click on Ordered or Unordered list, select Customize.


Niveau

Vælg de niveauer, du vil ændre. For at anvende indstillingerne på alle niveauer, vælger du “1-10”.

Egenskaber

Type

Vælg listetypen. Usorteret med punkttegn, usorteret med punkttegn i grafik, eller sorteret med et nummereringsmønster eget valg.

Tegn

Vælg tegn til den usortererede liste.

Begynd ved

Ved sorterede lister vælger du en værdi til det første element på listen.

Farve

Vælg farve på listetegn til sorterede og usorterede lister. Farver gælder ikke for lister med punkttegn i grafik.

Skilletegn

Ved sorterede lister angiver du den tekst, der skal vises før og efter nummereringsmønstret.

Foran

Skriv den tekst, der skal vises før nummereringen.

Efter

Skriv den tekst, der skal vises efter nummereringen.

Størrelse

Angiv størrelsen på tegn og punkttegn i grafik i forhold til afsnittets skriftstørrelse.

Bredde

Angiv bredden på punkttegnet i grafik.

Højde

Skriv højden på punkttegnet i grafik.

Behold størrelsesforholdet

Check this box to preserve the height-to-width ratio of the graphic bullet.

Relativ størrelse

Til tegn på usorterede og sorterede lister, angiver du den relative størrelse på listetegnet. Den relative størrelse gælder også for teksten Før og Efter.

Placering

Indrykning

Angiv afstanden fra det indkapslede tegns venstre kant til begyndelsen på alle linjer i teksten.

Bredde

Skriv eller vælg bredden på listeelementet.

note

Den samlede totale længde af Før, Efter og nummereringstegnene kan tilsidesætte bredde-indstillingen.


Relativt

I forhold til det øverste listeniveau. Den angivne værdi lægges til værdien af feltet i det foregående niveau. Hvis "Indrykning" er "20 mm" på listeniveau 1 og "Indrykning" på listeniveau 2 er "10 mm relativt" resulterer det i en effektiv indrykning på 30 mm på niveau 2.

Justering

Vælg justeringen af indholdet af den sorterede liste i listens Bredde-indstilling.

Omfang

Anvender ændringen på hele .

Markering

Anvender ændringen på hele markeringen.

Anvend på Hoveddokument

Klik for at anvende ændringen på alle , der bruger .

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!