Punkttegn og placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I en markeret tekst vælger du Formater ▸ Punkttegn og nummerering.


Niveau

Vælg de niveauer, du vil ændre. For at anvende indstillingerne på alle niveauer, vælger du “1-10”.

Egenskaber

Type

Vælg listetypen. Usorteret med punkttegn, usorteret med punkttegn i grafik, eller sorteret med et nummereringsmønster eget valg.

Tegn

Vælg tegn til den usortererede liste.

Begynd ved

Ved sorterede lister vælger du en værdi til det første element på listen.

Farve

Vælg farve på listetegn til sorterede og usorterede lister. Farver gælder ikke for lister med punkttegn i grafik.

Skilletegn

Ved sorterede lister angiver du den tekst, der skal vises før og efter nummereringsmønstret.

Foran

Skriv den tekst, der skal vises før nummereringen.

Efter

Skriv den tekst, der skal vises efter nummereringen.

Størrelse

Angiv størrelsen på tegn og punkttegn i grafik i forhold til afsnittets skriftstørrelse.

Bredde

Angiv bredden pĂĄ punkttegnet i grafik.

Højde

Skriv højden på punkttegnet i grafik.

Behold størrelsesforholdet

Marker dette felt for at bevare forhold mellem højde og bredde på punkttegnet i grafik.

Relativ størrelse

Til tegn på usorterede og sorterede lister, angiver du den relative størrelse på listetegnet. Den relative størrelse gælder også for teksten Før og Efter.

Placering

Indrykning

Angiv afstanden fra det indkapslede tegns venstre kant til begyndelsen pĂĄ alle linjer i teksten.

Bredde

Skriv eller vælg bredden på listeelementet.

note

Den samlede totale længde af Før, Efter og nummereringstegnene kan tilsidesætte bredde-indstillingen.


Relativt

I forhold til det øverste listeniveau. Den angivne værdi lægges til værdien af feltet i det foregående niveau. Hvis "Indrykning" er "20 mm" på listeniveau 1 og "Indrykning" på listeniveau 2 er "10 mm relativt" resulterer det i en effektiv indrykning på 30 mm på niveau 2.

Justering

Vælg justeringen af indholdet af den sorterede liste i listens Bredde-indstilling.

Omfang

Anvender ændringen på hele .

Markering

Anvender ændringen på hele markeringen.

Anvend pĂĄ Hoveddokument

Klik for at anvende ændringen på alle , der bruger .

ForhĂĄndsvisning

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!