Bullet and Position

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

For at tilgå denne kommando...

In a selected text, choose Format - Bullets and Numbering.


Niveau

Vælg de niveauer, du vil ændre. For at anvende indstillingerne på alle niveauer, vælger du “1-10”.

Properties

Type

Select the type of list. Unordered with character bullet, unordered with graphics bullet, or ordered with a numbering scheme of your choice.

Character

Select the character for the unordered list.

Start at

For ordered lists, select the value of first item of the list.

Color

Select the color of the list characters for ordered and unordered lists. Color does not apply for lists with graphic bullets.

Separator

For ordered lists, set the text to display before and after the numbering scheme.

Before

Indskriv den tekst, der skal vises før nummereringen.

After

Enter the text to display after the numbering.

Size

Set the size of the character and graphic bullets with respect to the paragraph font size.

Width

Enter the width of the graphic bullet character.

Height

Enter the height of the graphic bullet character.

Keep ratio

Check this box to preserve the height to width ratio of the graphic bullet.

Rel. Size

For character unordered and ordered lists, set the relative size of the list character. The relative size applies to the Before and After text as well.

Position

Indent

Enter the distance from the left edge of the containing object to the start of all lines in the list.

Width

Enter or select the width of the list element.

note

The combined total length of Before, After and the numbering characters may override the width setting.


Relative

Relative to the upper list level. The entered value is added to that of this field in the level before. If “Indent: 20mm” on list level 1 and “Indent: 10mm Relative” on list level 2 will result in an effective indent of 30mm for level 2.

Alignment

Select the alignment of the ordered list numbering contents inside the list Width setting.

Scope

Applies the modification to the whole .

Selection

Applies the modification to the selection.

Apply to Master

Click to apply the modification to all that use the current master .

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!