Træk fra

Trækker de markerede objekters flade fra fladen for det nederste objekt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Figur - Træk fra (kun i LibreOffice Draw)

Marker to eller flere objekter, åbn genvejsmenuen og vælg Figurer - Træk fra


Ethvert mellemrum mellem objekterne bliver bevaret.

Kombinere objekter og danne figurer

Støt os venligst!