Flet

Tilføjer de markerede objekters flade til fladen for det nederste objekt i markeringen. Denne kommando egner sig bedst til brug på objekter, som overlapper hinanden.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Figur- Flet (kun i LibreOffice Draw)

Marker to eller flere objekter, åbn genvejsmenuen og vælg Figurer - Flet


Ethvert synligt mellemrum mellem objekterne bliver bevaret.

Kombinere objekter og danne figurer

Støt os venligst!